Ministerbesøg i Haver til Maver

Ministerbesøg i Haver til Maver

Ministerbesøg i Haver til Maver Haver til Maver

Dobbelt ministerbesøg i Haver til Maver og jordens bedste klasselokale

 

Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby og sundheds- og ældreminister Sophie Løhde besøgte mandag den. 22. august Haver til Maver, for at blive klogere på, hvordan vi styrker børn og unges engagement i madkultur og sundhed.

De to venstre ministre ønsker med besøget, at se hvordan vi i Haver til Mavers skolehave kombinerer naturoplevelser med læring, når børnene følger madens vej fra jord til bord. I løbet af de normale otte besøg i skolehaverne bliver eleverne blandt andet undervist i, hvordan man luger, sår afgrøder og høster – og så er der selvfølgelig også mulighed for at smage på de mange grønsager.

”Jeg synes, det er spændende at se, hvordan man lokalt benytter sig af de muligheder, som folkeskolereformen giver for at skabe en anderledes og varieret skoledag. Ved at eleverne prøver at dyrke sine egne afgrøder, får de ikke bare en anden opfattelse og et anderledes kendskab til mad og smage, der hvor de bor, de kommer også ud og får fingrene i mulden. Det er vigtigt, at al læring ikke kun foregår bag katederet, men at undervisningen er varieret og udfordrer den enkelte elevs faglige niveau.” Siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde uddyber: ”Gode og sunde vaner tager vi gerne med os helt fra barnsben. Derfor tror jeg også, det er rigtig godt for børnene at få lidt jord under neglene og selv opleve, hvordan de friske grøntsager bliver til og ender i aftensmaden. Det kan forhåbentlig være med til at styrke nysgerrigheden og interessen for sund madlavning – noget børnene får gavn af resten af livet” 

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde uddybede efter besøget på Krogerup, at Haver til Maver er et inspirerende eksempel på, hvordan sundhed og skole kan gå hånd i hånd. Det handler om, hvordan man kan grundlægge de gode vaner og være fælles om projekter. Indirekte bliver man jo også straffet, hvis ikke man sørger for at luge og passe på sine grøntsager. Så det handler også om at tage ansvar, fortæller sundheds- og ældreminister Sophie Løhde

Ministerbesøg den 22. august