Privatlivspolitik

Her kan du læse Haver til Mavers privatlivspolitik, som beskriver, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer dine data. (Opdateret oktober 2019)

1. Hvem er vi

Haver til Maver
Allegade 5
2000 Frederiksberg
CVR-nr: 29457778
Vores hjemmesideadresse er: www.havertilmaver.dk. og www.shop.havertilmaver.dk

2. Hvilke personlige data indsamler vi og hvorfor

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Nedenfor finder du detaljer om vores procedure for hver kategori af registreret.

2.1 Formål med foreningens behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).
Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

  • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
  • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
  • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
  • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger
2.2 Medlemmer af foreningen

Indmeldelse i foreningen sker gennem Google Analyse. Formålet med indsamlingen af oplysningerne er, at vi skal kunne indkalde til generalforsamling, opkræve kontingent, informere om foreningens aktiviteter, samt varetage vores medlemmers interesse. Sletning af persondata foretages efter anmodning eller senest et år efter sidste indbetaling af kontingent.

2.3 Støttemedlemmer

Indsamling og opbevaring af oplysninger sker gennem tredjepart: Fundraisingbureauet. Oplysninger er nødvendige for, at der kan modtages betaling fra den registrerede, samt at vi kan give  information vedrørende medlemskab. Sletning af persondata foretages efter anmodning fra medlemmet eller senest et år efter ophørt betaling.

2.4 Tilmelding til undervisningsforløb

Formålet med indsamling af oplysningerne er at kunne kontakte de tilmeldte klasser og ændre aftaler omkring aktiviteter i skolehaverne. De indsamlede data slettes efter anmodning eller senest tre måneder efter endt ydelse.

2.5 Salg af ydelser såsom konsulentydelser, endagsbesøg, havepakker, kurser, workshops og events

Formål med indsamlingen: Vi skal kunne kontakte kunden for at lave og ændre aftaler omkring aktiviteter og for at kunne udstede en faktura. Sletning af persondata foretages på anmodning af kunden og senest et år efter endt ydelse.

2.6 Ansøgere til praktikplads/job

Der hentes skriftligt samtykke fra uopfordrede ansøgere til at opbevare deres oplysninger og kontakte dem med relevante tilbud om stillinger. Persondata fra uopfordrede ansøgninger slettes på anmodning fra ansøgeren eller senest et år efter modtagelse.

Persondata fra ansøgere på opslåede stillinger slettes på anmodning fra ansøgeren eller senest en måned efter endt proces.

2.7 Nyhedsbrev

Indsamling og opbevaring af oplysninger sker gennem tredjepart: Mailchimp. Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev giver du samtykke til, at vi må kontakte dig på oplyste e-mail med nyheder fra foreningen. Du kan til enhver tid framelde dig vores nyhedsbrev via linket i bunden af nyhedsmailen eller ved at skrive til info@havertilmaver.dk.

2.8 Cookies

Når du besøger vores hjemmeside, bruger vi cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på hjemmesiden, gemme dine indstillinger og løbende kunne optimere og forbedre hjemmesiden. Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelige koder som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.9 Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Når vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

3. Hvordan behandler og opbevarer vi dine data

Vi opbevarer og behandler altid dine data forsvarligt og efter gældende lovgivning. Data gemmes hos vores leverandører af serverplads, herunder cloud-løsninger og hjemmesideleverandør, i Danmark såvel som udlandet efter gældende lovgivning og databehandleraftaler.

3.1 Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Se afsnit 2 for angivelse af specifikke perioder for opbevaring af forskellige oplysninger.

3.2 Indlejret indhold fra andre websteder

Hjemmesiden kan indeholde indlejret indhold såsom videoer, billeder og artikler fra andre websteder og sociale medier. Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder kan indsamle data om dig, bruge cookies, indlejre ekstra tredjeparts sporing og overvåge din interaktion med det indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med det indlejrede indhold, hvis du har en konto og er logget ind på det givne websted.

3.3 Tredjeparter

Vi hverken sælger eller videregiver dine oplysninger til tredjepart, medmindre du selv har givet aktivt samtykke til det, eller der er en legitim grund til det. Tredjeparter kan dog indsamle data via indlejret indhold på vores hjemmeside som beskrevet ovenfor.

3.4 Statistik

Vi bruger Google Analytics til at udarbejde statistikker over besøgende, såsom hvor mange der besøger vores website, og hvor længe de besøgende er på websitet. Det hjælper os med løbende at kunne optimere og forbedre hjemmesiden ud fra viden om, hvordan den bliver brugt.

4. Hvilke rettigheder har du over dine data

4.1 Dine rettigheder

Når vi behandler oplysninger, har du ifølge persondataforordningen en række rettigheder;

  • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det, vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik.
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret).
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse).
  • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt).
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring.
  • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi kan udlevere de oplysninger, vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet).

Du kan til enhver tid bede om, at vi sletter alle de personlige data, vi har om dig, eller gøre indsigelse omkring behandlingen af dem. Dette indbefatter dog ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

4.2 Brug af billeder

På vores hjemmeside og på vores sociale medier anvender vi billeder og videoer fra vores aktiviteter. Vi bruger billederne til at understøtte vores arbejde i foreningen og til at fortælle de gode historier. Der indhentes altid skriftligt samtykke til opbevaring og brug af foto/video, navn på den fotograferede/filmede og titel/funktion, medmindre det er situationsbilleder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet, eller billedet bliver taget til et offentligt arrangement. 

Vi opbevarer som udgangspunkt billederne i fem år. Hvis vi opbevarer nogle billeder i længere tid, vil personerne på billederne have udfyldt en særlig samtykkeerklæring. Billeder kan på samme vis som dine oplysninger fjernes og slettes ved henvendelse, og du kan til enhver tid trække samtykkeerklæringen tilbage. Dette gælder dog ikke, hvis billederne med din tilladelse er brugt i trykte medier.

Du er altid velkommen til at kontakte vores dataansvarlige, hvis du har yderligere spørgsmål omkring dine personlige data hos Haver til Maver.

5. Vores dataansvarlige

Daniel Hervik, Direktør
Adresse: Allegade 5, 2000 Frederiksberg
Telefonnr.: +45 40 64 37 57
Mail: dh@havertilmaver.dk  
Såfremt du vil indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre dette til:

5.1 Datatilsynet

Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf.: (+45) 33 19 32 00
Fax: (+45) 33 19 32 18
Se også https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokumentet. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en meddelelse herom. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside www.havertilmaver.dk