Sow Grow udskydes

Sow Grow udskydes

Sow Grow udskydes 150 150 Haver til Maver

Årets Sow Grow-arrangement den 15. september 2016 hos Haver til Maver bliver desværre udskudt. Vi rykker arrangementet og vender senere tilbage med en ny dato for Sow Grow.

Er du interesseret i social gardening?

Har du sat den 15. september af til ny inspiration og networking, så kom til fagligt seminar om social gardening. Har du interesse for social gardening og haver som redskab til skabelse af nye fællesskaber i almene boliger, så inviterer BoGro til spændende seminar om social gardening. BoGro er et udviklingsprojekt, som afprøver og udvikler havefællesskaber i almene boligområder. Oplev haverne i Vapnagaard og deltag i faglig dialog om social gardenings perspektiver fremadrettet.

Social Gardening – Se program og information om tilmelding

Om BoGro: BoGro er et udviklingsprojekt, som afprøver og udvikler haver i almene boliger. Oplev haverne og deltag de faglige dialog om social gardenings perspektiver fremadrettet.