Medborgerskab, forståelse og dialog: BoGro viser vejen frem

Medborgerskab, forståelse og dialog: BoGro viser vejen frem

Medborgerskab, forståelse og dialog: BoGro viser vejen frem Haver til Maver

Det spirer og gror i BoGro, og byhave projektet bliver nu fremhævet som en inspirationskilde for regeringens kommende ghetteplan

Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær (K), peger i en artikel i Altinget på tre konkrete projekter fra Helsingør Kommune, der ifølge hende, bør indgå i forarbejdet til regeringens kommende ghettoplan, og her er bliver BoGro nævnt som det første i rækken.

Benedikte Kiær fremhæver at beboerne – både danske og af anden etnisk herkomst – kommer ud af lejlighederne og bliver knyttet til et fællesskabet, med fælles referenceramme og med et udgangspunkt for forståelse og dialog. Ydermere fremhævner den tidligere minister, at projektet har fokus på medborgerskab og demokratiske processer, hvilket læres gennem dét at dyrke en køkkenhave.

Borgmester Benedikte Kiær i Helsingør Kommune …og bange anelser om, at nogle af de ”frække drenge” i området vil ødelægge det gode projekt, er blevet gjort til skamme. Kun to radiser er hevet op ad jorden. Der er ikke sket mere skade, fordi ”BoGro” nyder stor anerkendelse

BoGro har kørt i to år og arbejder på, at fremme omdanne udearealerne i tre almene boligforeninger i Helsingør Kommune til attraktive byrum, og fremme det gode liv blandt beboerne.

Leder af områdesekretariatet i Helsingør Dorthe Qwist Greve fortæller: ”Vi ved, at sociale relationer er med til at forbedre beboernes liv, og det kan de grønne arealer være rammen om. Men fællesskaber opstår typisk ikke af sig selv. Derfor vil vi trække på erfaringerne fra skolehaveprojektet Haver til Maver og bruge havedyrkning, fællesspisning og bevægelse til at bringe beboerne sammen”.

BoGro har slået rødder i boligforeninger Tibberupparken og Vapnagaard og i 2017 rykker byhave projektet videre til Nøjsomhed.

 

Læs hele artiklen fra Altinget her…