Kalender

Overblik over nuværende og kommende netværksarrangementer
 • Tema: Sæson 2023 midtvejsevaluering og sparring

  Sted: Digitalt, Microsoft Teams

  Tidspunkt: Onsdag d. 21. juni

  Program:

  • Velkommen
  • Præsentationsrunde
  • Sparringsrunde
  • Tak for idag
 • DYRK LIVET FESTIVAL 2023

  Tema: Jord-bord-børn, skolehavens bidrag til et samfund med mistrivsel og klimakrise

  Sted: Brøndsalen i Frederiksbergs Have, København

  Tidspunkt: Onsdag d. 20. september 2023

  Program: Se her

  Vi hyldede jord-bord-børn sammen med nogle af de vigtigste tænkere og aktører i forbindelse med natur, klima og børns trivsel.

 • Kom til skolehavenetværksmøde d. 7. marts kl. 10-15 i Odense. Vi vil beskæftige os med forskellige faglige temaer for arbejdet i skolehaven:

  • Børnehavebørn
  • Inddragelse af frivillige og studerende
  • Relevant bæredygtighedsundervisning

  Program:

  • Amalie Ørsted, Haver til Maver, byder velkommen med lidt brød og en kop varmt
  • Tema om børnehavebørn: Ellen Ravn Habekost, lektor ved UCL, fortæller om den styrkede pædagogiske læreplan og vi finder sammen ud af, hvordan skolehaven bidrager til de 6 læreplanstemaer
  • Tema om frivillige og studerende: Hvordan engageres forskellige grupper af frivillige og studerende i udvikling og drift af skolehaven? Hvordan bliver samarbejdet givende for alle parter?
  • Agnete Nyboe Høst, projektleder fra De Glade Rødder hos Københavns Skolehaver, fortæller om sine erfaringer med hhv. selv at være frivillig og at samarbejde med frivillige i skolehaven
  • Flemming Lorentsen, frivillig hos Ældre Sagen og Odense Skolehaver, fortæller om glæden ved arbejdet og oplevelserne i Odense Skolehaver
  • Fælles madlavning med fokus på de faglige temaer udekøkkenet
  • Frokost og pause
  • Tema om klima- og bæredygtighedsundervisning: Hvilke tendenser er der i folkeskolens fag og for daginstitutioner, og hvordan er det relevant i skolehaven?
  • Vi siger tak for i dag og på gensyn

  Sted: UCL Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M