Ansatte

Mød holdet

Ledelse og sekretariat

Camilla Roed Otte
Vicedirektør
John Kennedy
Økonomi- og administrationsansvarlig
John Kissow
Seniorkonsulent - partnerskaber

Skolehave-team

Rikke Danø
SKOLEHAVELEDER
Sally Nordlund Andersen
Skolehavekoordinator, Frederiksberg
Sofie Sander
Skolehavekoordinator, Roskilde
Allan Brunberg
Skolehavekoordinator, Gentofte
Noonja Pedersen
Skolehavekoordinator, Fredensborg
Louise Overby Nielsen
Skolehavekoordinator, Hørsholm
Pia Hell-Lindgren
Skolehavekoordinator, Svendborg
Lasse Faber Børgesen
Skolehaveformidler
Claus Grodal Olesen
Skolehaveformidler
Annette Thorsen Vilslev
Skolehaveformidler
Marius Skovbo Andersen
Skolehaveassistent
Betina Lauritsen
Skolehavekoordinator, Fredensborg

Projekt-team

Amalie Dynnes Ørsted
Projektleder, Den Grønne Rygrad (på barsel)
Nanna Meldgaard Stærk
Projektleder, Den Grønne Rygrad
Rikke Hartmeyer
Projektmedarbejder, Den Grønne Rygrad
Anine Neumann Mansur
Studentermedhjælper
Mathilde Ploug Hansen
Studentermedhjælper