2030 Ambition

Skolehaver i alle kommuner i jordens vigtigste årti

Få læringsrum er så konkrete og anerkendte som Haver til Mavers skolehaver, og vi tror, at denne simple tilgang kan noget af det, der mangler i børnelivet anno 2023:

  • Praksisnær, motiverende og anvendelsesorienteret undervisning, der er med til at skabe positive børnefællesskaber.
  • Relationer med fagpersoner og mulig brobygning til erhvervsuddannelser (EUD).
  • Grønne dannelsesrum, der giver forståelse og fortrolighed med både klimaudfordringer og løsninger og styrker handlekompetencen til grøn omstilling.
  • Forebyggelse af overvægt gennem bevægelse, madlavningsfærdigheder og sunde måltider.
  • Frirum fra skæld ud, forventninger, karakterer og fastfrosne roller.

Barndommens have

I 2030 tror vi på, at Haver til Maver er et lands- og barndomsdækkende tilbud. Børn, unge og familier i alle kommuner møder os i mange afskygninger og på flere forskellige tidspunkter i opvæksten – i børnehave, skole og fritid, med klasse, familie og venner. Vores fem regionale centre er dynamoer for fællesskab, handlekraft, mad og nærvær omkring noget så umoderne som en have og et måltid mad. Generationer af børn er blevet fortrolige med regnormedans, mudderbad, gæt og bi-masser og med dyrkning, høst og tilberedning af grøntsager i alle afskygninger.

Haver til Maver er i 2030 rygraden i en sammenhængende dannelsesrejse gennem vuggestue, børnehave og folkeskole, som afslut- tes ved, at 9. klasserne – inden de går ud – giver haven videre til de nye børnehaveklasser. Med sig fra folkeskolen har fremtidens afgangselever – foruden faglige færdigheder – en følelse af faktisk at have levet livet; ikke at have været en tur gennem et instrument, der gør dem klar til det.

Haver til Maver tror på et 2030, der er kendetegnet ved ligeværdighed – mellem menneske og natur, by og land, bevægelse og stilstand. Håndværket ’at holde hus’ er blevet den bærende ide for et fødevaresystem og et samfund, der gror uden at vækste. Et 2030, hvor vi lytter til vores børn og medmennesker, og vi er holdt op med at effektivisere de stunder ud af livet, der ikke stræber fremad, opad og udad mod noget.

Hvis Haver til Maver kan spille en lille rolle i denne usagte del af grøn omstilling, der handler om, hvordan vores børn reelt har det, og vi igen er blevet nysgerrige på, hvem vores børn er netop nu, fremfor hvor vi gerne vil have dem hen, så har vi gjort noget rigtigt. Haver til Maver skal være grobund for en omstilling, der sigter langt bredere end vindmøller og plantefars.