Haver til Maver i vækst i Furesø Kommune

Haver til Maver i vækst i Furesø Kommune

Haver til Maver i vækst i Furesø Kommune Haver til Maver

Eleverne fra Stavnsholtskolens fjerde klasse har gennem det sidste år dyrket grøntsager og blomster til kantinen i et Haver til Maver forløb. På marken bag Furesøgård og tæt på Skolelandbruget i Stavnsholt har eleverne dyrket høstklare grøntsager og blomster, og har kombineret to slags haver, nemlig almindelige skolehaver og kantinehaver.

Lærer Irene Jakobsen fra Stavnsholtskolen har tilrettelagt et undervisningsforløb, hvor de ca. 300 elever har lært produktion, dyrkning og høstning af grøntsagerne, men også afledte fag som salg og markedsføring.

»Haver til maver« er blevet til i et samarbejde med fritidsklubben Furesøgård og det økologiske landbrug Stengården, og generelt er der fokus på økologi og sunde, friske råvarer i Furesø Kommune. Fem skoler har etableret skolehaver og næsten alle daginstitutioner har højbede, urtehaver eller drivhus. Her bliver der dyrket krydderurter, blomster og grøntsager som indgår i børnenes kost.

“Stavnsholtskolen er den første skole, der gennemfører et kantinehave forløb i Danmark, og allerede nu må det siges at være en stor succes” fortæller Stine Rahbek Pedersen, ambassadør koordinator i Furesø Kommune.

Kilde: Frederiksborg Amts Avis