Trivsel i skolehaven

Trivsel i skolehaven

Trivsel i skolehaven 600 270 Haver til Maver

Skolehaven og udekøkkenet kan være overvældende og grænseoverskridende undervisningsrum for eleverne, fordi alle sanser bliver stimuleret, når man skal røre ved mærkelige planter, jord og regnorme, vind og vejr opleves uden filter og bålrøgen svier i øjnene, mens man rører i suppegryden. Samtidig indbyder de udendørs rammer til masser af bevægelse og aktivitet, og det betyder at der ikke er helt så faste rammer, som eleverne er vant til fra klasselokalet og frikvarteret hjemme på skolen. Alt det, plus den sædvanlige trivsel i klassen reagerer eleverne på, når de er i Haver til Mavers skolehaveforløb.

Eksternt undervisningstilbud

Jord, grøntsager og mad over bål fylder mest i planlægningen af undervisningen i Haver til Maver, men når først eleverne er i gang med aktiviteterne i haven eller i udekøkkenet, så er trivsel og gruppedynamikken i klasserne mindst lige så vigtig. Fordi, som i alle andre sammenhænge i skolen, alle sociale interaktioner (elev-elev, lærer-elev, underviser/formidler-elev) påvirker undervisningen og de planlagte aktiviteter.

Når man er ansvarlig for et eksternt undervisningstilbud, som vi i Haver til Maver er, har man en ekstra udfordring med trivselsarbejdet, fordi man ikke kender eleverne så godt eller slet ikke. Derfor er samarbejdet med klassernes lærere og pædagoger utroligt vigtigt for os i Haver til Maver.

Haver til Maver har efterhånden over 40 skolehaver i hele landet. Den første have startede på Krogerup i Fredensborg kommune i 2006, og der har vi igennem alle årene haft et virkelig godt samarbejde med kommunens dygtige lærere og pædagoger. Det bygger på gensidig tillid, interesse og engagement i hinandens faglighed – og masser af kommunikation om både det faglige indhold og eleverne.

80/20

Fra Haver til Mavers side forbereder vi årgangsteamsene på Fredensborgs skoler på indhold, fysiske rammer og retningslinjer for undervisningen på Krogerup. Og så giver vi plads til lærerne og pædagogernes input ang. elevernes generelle trivsel, og hvordan dagsformen er for klassen.

Denne udveksling af viden har været en helt central del af arbejdet med at forme Haver til Mavers grundforløb De 8 moduler. Det har bl.a. udmøntet sig i at vores program er tilrettelagt efter et “80/20 princip”, som dækker over at vi MAX bruger 20% af tiden på oplæg, og så 80% af tiden på at eleverne er engageret i praksisnære aktiviteter. På den måde får eleverne tid og rum til at blive mere fortrolige med skolehaven som udendørs faglokale gennem sansning og meningsfuld læring.

Lykkes dette, så lykkes vi med at leve op til vores ambition om at skabe et trygt og samtidig udfordrende faglokale, hvor eleverne opnår bedre jordforbindelse.

 

Du kan læse flere blogindlæg fra Amalie, have- og madformilder i Haver til Maver på Folkeskolen.dk – find dem her

Læs flere nyheder fra Haver til Maver  her