Skolehaver inspirerer lokalsamfund og retter op på det moderne samfunds manglende fødevarekendskab

Skolehaver inspirerer lokalsamfund og retter op på det moderne samfunds manglende fødevarekendskab

Skolehaver inspirerer lokalsamfund og retter op på det moderne samfunds manglende fødevarekendskab 600 270 Haver til Maver

I Odense Kommune har man sammen med lokale kræfter og Haver til Maver skabt skolehaver, der danner rammer for både det lokale liv og børn og unges læring. Her lærer de om grøntsagsdyrkning og bæredygtighed i skoletiden, går til skolehave med deres forældre i fritiden og møder internationale familier fra hele verden igennem projektet International Garden. Nu har kommunen åbnet deres tredje skolehave på Skibhusgården, som anlægsgartner Jacob Guldin er leder af. Her følger et postkort fra de første uger i den spæde nye skolehave.

Vi føler os som de mest privilegerede mennesker i Odense lige nu.

Den 6. juni markeres åbningen af skolehaven på Skibhusgården, når Risingskolen planter havens første æbletræ, som de får fra gartneruddannelsen på Kold College. Med Skibhusgården åbner Odense Kommunes tredje skolehave i samarbejde med Haver til Maver og giver dermed endnu flere af kommunens børn mulighed for at styrke deres kendskab til den mad, de spiser.

Indtil videre følger fem folkeskoleklasser i disse uger forårets opblomstring i Skibhusgården. Næste år bliver fem klasser til 12, som kan lægges sammen med yderligere 12 klasser i skolehaverne på Holluf Pile Skole og 20 klasser i Falens skolehaver. Det er op mod 1000 skoleelever på tredje og fjerde klassetrin, der de kommende år er sikret otte grønne, aktive og lærerige undervisningsmoduler med fokus på bæredygtighed og fødevareforståelse.

Det er der al mulig grund til at være stolt af.

Genskaber den tabte forbindelse til naturen

Vi lever i et moderne samfund, hvor forståelsen for vores mads vej fra jord til bord bliver en stadig mere eklatant mangel, både hos børn og deres forældre. Målet med vores skolehaver er at åbne døren til en ny, grøn verden for den enkelte elev og give dem lyst, engagement og glæde ved at opleve og dyrke den natur, de fleste af dem er mere eller mindre afskåret fra i deres hverdag.

Det giver et nyt perspektiv på verden at se en gulerod, der har stået i jorden i to år og fået lov at blomstre og lave frø, der så spredes og får nye gulerødder til at skyde op for øjnene af en. Det gør verden dybere og større, og det giver en ny, sund forståelse for, hvor vores fødevarer kommer fra. Skolehaver bidrager til at genskabe og genopdage forbindelser, der er gået tabt de sidste 50 år, men som i dag er vigtigere end nogensinde. Det er både givende og meningsfuldt at være en del af.

Derfor er det også et kæmpe privilegium at være med til at udvide Odenses skolehavenetværk med en tredje have, og det er et udtryk for, hvor meget arbejde, der er blevet lagt i initiativet de seneste mange år.

Odense Kommunes store fokus på at bakke op om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling har skabt nogle stærke rammer, som vores skolehaver har kunne udvikle sig inden for. Det har sikret en kommunal støtte, som har givet muligheden for at skabe et netværk af skolehaver, der virkelig kan være med til at flytte noget, og som går hånd i hånd med kommunens ambition om at omsætte verdensmålene til lokal handling og gyldighed.

Bevægelsen skal gå begge veje

Skolehaven på Skibhusgården er stadig kun i sin vorden, og jeg synes udviklingen, peger i retning af noget, der kan blive meget, meget spændende. Den sparring og det samarbejde, der har været haverne imellem, har været fantastisk at opleve og gør skolehaverne til mere end bare haver. Det er også et netværk af mennesker, som deler et fælles mål og en masse energi og lyst til at gøre en forskel for både børn og voksne.

Det tror jeg får en vigtig betydning for den synergi, vi gerne vil skabe sammen i fremtiden, så der ikke bare er tale om Haver til Maver skolehaver, men en Haver til Maver bevægelse. En bevægelse, der kommer til at knopskyde ikke bare i skolehaverne, men også i andre dele af lokalsamfundet.

En ting er den store kommunale støtte, der har sat skub i en positiv grøn bevægelse ned igennem systemet, noget andet er at få gang i en udvikling, der også går nedefra og op. Vi skal vise lokalsamfundene det engagement, der skinner igennem i skolehaverne, og familierne skal høre de tanker og historier, deres børn tager med sig hjem fra deres forløb i haverne.

De tanker og historier har vi heldigvis bedre muligheder for at give dem end nogensinde før.

Læs flere nyheder fra Haver til Maver  her