nav icon MENU search icon SØG
search icon
Skolehaver -

Viden om haver til maver

Når eleverne sår, høster og laver mad af deres egne grøntsager, bruger de geometrien til at måle havestykker, de tæller og deler frø, og de læser opskrifter og staver sig igennem grøntsagernes navne. Haver til Maver er altså et undervisningstilbud – et klasseværelse – der henvender sig bredt til alle børn på tværs af etnicitet, alder og køn. Den grundlæggende pædagogiske idé er at støtte børnenes læring og kompetenceudvikling i faglige, trygge og utrolige rammer.

Have, natur - og lugning

Derfor samarbejder vi med en række universiteter og vidensinstitutioner for at skabe bedre og mere undervisningsmateriale, faglig dybde i de pædagogiske og didaktiske metoder og at bygge bro til skolens øvrige fag og klassetrin. Professor Karen Wistoft ved Aarhus Universitet har i 2011 og 2016 evalueret undervisningen i skolehaverne:

pdf ikon
Evaluering af Haver til Maver 2016 (PDF)
pdf ikon
Evaluering af Haver til Maver 2011 (PDF)

Sammen med forskere og undervisere fra UCL og Metropol arbejder vi for kompetenceudvikling af lærere og pædagoger til at bruge skolehaven som læringsrum, laboratorium og eksperimentarium. Og senest har Haver til Maver indledt samarbejde med CBS om følgeevaluering af udbredelsen af skolehaver i Danmark fra 2017.

Forskningen i skolehaver har tidligere især været centreret omkring sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til børns ernæring og madvaner. Kun en mindre del har haft fokus på didaktik og læringsudbytte, men meget har ændret sig i løbet af de sidste ti år. Nedenfor findes en række relevante artikler og opsamlinger på forskning indenfor have- og madbaseret udvikling.

UCSJ Forsker: Byhaver skaber sundhed og trivsel

pdf ikon
Skolehaver som pædagogisk arena for udvikling af identitet og sociale kompetencer (PDF)
pdf ikon
Rutgers: Studie om skolehaver 2013 (PDF)

Fagintegration i skolehaver

I rapporten ’Fagintegration i skolehaver’ gennemgår DPU-forskerne, Karen Wistoft og Jacob Højgaard Christensen en række internationale videnskabelige studier af skolehaver og giver et overblik over, hvad vi forskningsmæssigt ved om sammenhængen mellem skolehaver og undervisning i traditionelle skolefag.  Konklusionen er, at det har en positiv effekt på elevernes læringsudbytte at lægge en del af undervisningen i matematik og natur- og sprogfag ud i skolehaver og omvendt inddrage skolehaveundervisningen i fagene.

pdf ikon
Fagintegration i skolehaver (PDF)