Vi slår rødder i et nyt Haver til Maver-hus

Vi slår rødder i et nyt Haver til Maver-hus

Vi slår rødder i et nyt Haver til Maver-hus 2560 1761 Haver til Maver

 

Hvor har vi glædet os til at dele denne nyhed med jer. Som I måske allerede har læst, så skal Haver til Maver slå rødder i det gamle Økologiske Inspirationshus på Frederiksberg. Ja, det der drivhus mellem alle de fredede bygninger i Allegade-kvarteret, som Jytte Abildstrøm (der også var blandt de stiftende kræfter i Haver til Maver) fik etableret tilbage i 90’erne. 

Fra 2023 skal Haver til Maver nemlig bo og gro i et nyt, nationalt Haver til Maver-hus på Frederiksberg – et sted, hvor næste generation inspireres og begejstres til en fremtid med mere kålrabi, kimchi og kammeratskab. Sammen med alle landets skolehaver, bliver det herfra vi kæmper for at få skolehaver i alle landets kommuner inden 2030! Frederiksbergfonden, den filantropiske forening Realdania og Haver til Maver investerer i og bidrager til projektet med godt 10 mio. kr.

Og lige præcis i denne næste bølge af udbredelse, spiller Haver til Maver-huset en vigtig rolle. På den ene side som hovedkontor for sekretariatet. På den anden side som det sted, hvor vi i sammenhæng med den eksisterende skolehave i Frederiksberg Have eksperimenterer med nye læringsforløb, materialer og værktøjer til medlemmer, netværk og folkeskolen generelt. 

Huset på 300 m2 i alt, fordelt på to etager og en mindre terrasse på 1. sal, skal rumme et plantebaseret undervisningskøkken og laboratorium for børn og unge. Der vil også være plads til aktivitetsrum og klasseværelse, ligesom 1. salens terrasse skal rumme en minihave. Det kobles til de 3.000 m2 skolehaver i Frederiksberg Have 90 m fra huset. Haver til Mavers sekretariat får sin daglige gang i huset, der også åbner sig op mod lokalsamfundet med mulighed for filmvisninger, fællesspisninger og familieworkshops. Huset vil desuden rumme andre samarbejdspartnere som fx Hello Kitchen, der driver Fars Køkkenskole og Mors Verdenskøkken, og som kan udnytte faciliteterne om eftermiddagen, aftenen og i weekenderne.

På lokalt plan er visionen, at huset og den nærliggende skolehave bliver steder, som børn og borgere møder gentagne gange i deres liv i byen. På nationalt plan skal huset og haven vise andre kommuner og lokalsamfund, hvad Haver til Maver også kan vokse til, bruges til og bidrage til i udformningen i af fremtidens byer, byliv og fællesskaber. 

Vi er mega stolte og taknemmelige for muligheden, og vi glæder os til at byde jer velkommen i det nye hus, når det står klart i 2024.