Velkommen til 2019

Velkommen til 2019

Velkommen til 2019 600 270 Haver til Maver

Nyt ambitiøst og grønt undervisningsprogram, efteruddannelse for skolelærer og pædagoger, skolehaven som et flerfunktionelt rum, status på projekt udbredelse og fejring af stor milepæl. Læs med og få et indblik i Haver til Mavers største arbejdsområder i 2019.

Den Grønne Rygrad

2019 er også året, hvor vi lancerer programmet ‘Den Grønne Rygrad’ i samarbejde med Klimaambassaden, der er del af tænketanken CONCITO og støttet af Novo Nordisk Fonden. Programmet går ud på at skabe en fælles retning og ambition for landets praksisnære formidlingstilbud indenfor natur, sundhed, fødevarer, bæredygtighed og klima. Skolehaverne danner således ét af mange kontaktpunkter, som elever vil opleve som del af den danske folkeskole under navnet ‘Den Grønne Rygrad’. Læs mere her.

Skolehaveefteruddannelse

Lærere og pædagogers tilstedeværelse og engagement er afgørende for skolehavernes kvalitet og læringsudbytte. Derfor sætter vi i 2019 også fokus på efteruddannelse af netop lærere og pædagoger i et samarbejde mellem landets professionshøjskoler, kommuner og lokale skolehaver. Sammen skal vi formulere nogle fælles ambitioner for området, og det skal munde ud i en større ansøgning til A.P. Møller Fondens folkeskolepulje. Det er også en stor glæde i den forbindelse at have landets ældste skolehaveorganisation, KBH Skolehaver, med om bordet.

Dynamo for lokal sammenhængskraft

2019 står måske lidt i robusthedens tegn – vi skal forsøge at udforme og udforske metoder for, hvordan den enkelte skolehave bliver bedre i stand til at klare sig økonomisk og organisatorisk. Derfor opstarter vi med Realdania og Friluftsrådet projektet, der handler om at udvikle skolehavernes fysiske rammer til flerfunktionelt brug – kort sagt, at bringe haverne i spil i fritiden for nye målgrupper SAMTIDIG med, at rammerne bedre understøtter børns læring i skolehaven. Læs mere her.

Sidste år med projekt udbredelse
Det er sidste år i vores igangværende projekt med Nordea-fonden, der handler om udbredelse af skolehaver i Danmark. Det betyder, at vi i det kommende år vil fokusere på at indsamle de nødvendige informationer for at kunne lukke projektet ordenligt. Men, og måske endnu vigtigere, betyder det, at vi vil bruge 2019 på at lære jeres ønsker, behov og tanker bedre at kende, så det kan munde ud i et nyt projekt, der fokuserer hårdt på forankringen af skolehaver. Med CBS følgeundersøgelser fra 2016 til nu ved vi nemlig, at kommunerne spiller en afgørende rolle i skolehavers robusthed, og det vil være nøglen i en kommende projektansøgning til Nordea-fonden.

Åbningsfest og fejring i maj

Endelig starter vi i 2019 Haver til Maver nr. 40 i Frederiksberg Have med støtte fra Frederiksberg Fonden. Vi ser frem til at invitere jer alle til åbningsfest til maj. Læs mere om den nye skolehave her.

 

Hold i øvrigt øje med hjemmesiden her, nyhedsbrevet og Facebook og Instagram for nyt om kurser, workshops og andre arrangementer for medlemmer og netværk.

 

Foto: Kasper Leegaard