Skolehaven bliver dynamo for lokal sammenhængskraft

Skolehaven bliver dynamo for lokal sammenhængskraft

Skolehaven bliver dynamo for lokal sammenhængskraft Haver til Maver
Foto: Kasper Leegaard

Med knap to millioner kr. i støtte fra Realdania og Friluftsrådet igangsætter Haver til Maver nu et nyt udviklingsprojekt, der skal kortlægge og udvikle prototyper for, hvordan skolehaver kan åbnes og benyttes til læring, leg og friluftsliv for både børn, unge voksne og ældre. Håbet er, at flere skolehaver fremover er med til at skabe inklusion og sammenhold på tværs af forskellige befolkningsgrupper ved at fungere som fælles mødesteder for det lokale foreningsliv og resten af lokalsamfundet. Et slags jordnære forsamlingshuse.

Der er allerede gode indikationer på, at skolehavens rum kan bringe mere værdi til mange flere borgere og til lokalsamfundets sammenhængskraft.

Forskning fra bl.a. Aarhus Universitet og Copenhagen Business School peger nemlig på, at skolehaverne har potentiale til at fungere som en vigtig dynamo for lokalsamfundets udvikling og fællesskab ved at skabe et miljø, der uden for skoletiden kan være et mødested på tværs af alder, kultur og køn.

I samarbejde med Realdania og Friluftsrådet vil foreningen Haver til Maver de næste to år arbejde med et udviklingsprojekt, som skal åbne skolehavens potentiale for endnu flere borgere i skolehavernes lokalsamfund  – også uden for skoletiden og både for børn, unge, voksne og ældre.

”De 40 lokale Haver til Maver skolehaver i landet står ofte tomme efter skoletid i hverdagene, i weekender, i ferier og i vinterhalvåret, og det giver uudnyttede opholdssteder og øde udemiljøer. Ved at løfte de fysiske rammer, kan vi skabe et spændende mødested for borgere i lokalsamfundet, og vi ved, at skolehavernes robusthed og økonomi bliver styrket ved at udfylde rummet med andre funktioner, der så også kan komme flere mennesker til gode ”, siger Daniel Hervik, der er udviklingschef for Haver til Maver.

Et mødested på tværs af generationer og kulturer

Skolehaven er i bredere forstand én måde at indrette og anvende et jordstykke pædagogisk og didaktisk til skoleelever. Den konkrete have kan tage form og formål efter hvilket som helst tema, som samfundet omkring det ønsker, og haven er af historiske årsager navngivet skolehave, fordi den benyttes i skoletiden.

Helt konkret er ambitionen med projektet derfor at skabe et flerfunktionelt læringsmiljø, som også kan være katalysator for nye fællesskaber og nye typer af haver, som kan bruges uden for skoletiden.

”Skolehaver er allerede et meget velfungerende og efterspurgt koncept. Vi ser et stort potentiale i at udvikle haverne som fælles mødested for lokalsamfundet og det lokale foreningsliv, hvor friluftslivet og naturglæden kan blomstre – også uden for skoletid”, siger Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet.”

Erfaringer fra lokale skolehaveprojekter vil blive inddraget i projektet, da lokale Haver til Maver-skolehaver på forskellige vis allerede arbejder med at aktivere haven uden for skoletiden.

På Rabarbergården i Gribskov Kommune har skolehaven fx dannet ramme for jobtræning af syriske flygtninge, og i Odense Kommune kan børn og snart ældre ”gå til have” i fritiden.

Fra designkoncept til udbredelse

Projektet udfolder sig i tre faser der gennem workshops møder med eksperter i leg, udepædagogik, byrum, arkitektur, gastronomi og brugerinvolvering vil resulterer et færdigudviklet designkoncept for have og udekøkken, der understøtter funktionen som skolehave og som lokalt samlingspunkt.

“Relationer betyder meget for livskvalitet, og et af målene for Realdanias filantropiske arbejde er derfor at fremme nye rammer for fællesskaber. At finde en måde at udbrede fællesskabet omkring skolehaver til flere grupper i samfundet er et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan skabe nye steder at mødes på tværs af generationer,” siger Pelle Lind Bournonville, der er projektchef i Realdania.

Udviklingen af designkonceptet understøttes yderligere af fysisk etablering af tre prototyper og der igangsættes en pilotetablering af en demonstrationshave i tre udvalgte skolehaver. Det færdige designkoncept og erfaringer fra pilot-etableringen leder frem til, at Haver til Maver kan præsentere principper og tegninger for gennemprøvede fysiske rammer til andre skolehaver i Danmark. Projektperioden er fra 2019-2020.