Møllegården som regionalt fyrtårn

BAGGRUND

Hos Haver til Maver er vi i gang med at udvikle Møllegården i Roskilde i samarbejde med Liljeborgfonden og Liljeborg A/S til et regionalt fyrtårn. Det indebærer, at Møllegården bliver et knudepunkt for skolehaverne og Haver til Mavers ansatte i Region Sjælland, ligesom Haver til Maver-huset på Frederiksberg er det for Region Hovedstaden.

Møllegårdens kommer samtidig til at være vidensbase med fokus på skolehaven som social løftestang, herunder især udsatte børn og unges fysiske, psykiske og sociale sundhed. Derfor vil der sideløbende med skolehaveprogrammet blive udviklet og afprøvet læringsforløb for nye målgrupper, bl.a. i samarbejde med Julemærkehjemmet Liljeborg i Roskilde.

Projektet understøtter ambitionen om at drive skolehave i alle danske kommuner i år 2030. Haver til Maver vil frem mod 2030 arbejde for fem regionale fyrtårne, så også Nord- og Midtjylland samt Syddanmark får et regionalt ’go-to-center’, der kan styrke Haver til Mavers rækkevidde og gennemslagskraft på tværs af landet.