Haver til Maver-huset

BAGGRUND

I takt med Haver til Mavers udvikling, drømmer vi om et innovativt, eksperimentarisk og bæredygtigt hjem og nationalt skolehavecenter.

Derfor laver vi Haver til Maver-huset: Et nationalt skolehavecenter, der skal vise Haver til Mavers identitet, strategi og rolle som samarbejdspartner til kommuner og fremtidens folkeskolen, og som skal være grobund for at få integreret praksisnær klima-bæredygtighedsundervisning i fremtidens folkeskole og byliv.

Fyrtårnet på Allégade 7 på Frederiksberg – et stenkast fra vores skolehave i Frederiksberg Have – har tidligere huset Jytte Abildsstrøms Økologiske Inspirationshus, og vi er både glade og stolte af at kunne føre ånden og værdier videre til nye geneationer.

Huset, som forventes at stå færdigt i primo 2024, skal bestå af en række zoner, hvor forskellige aktiviteter kan udfolde sig: Et stort formidlingskøkken for børn, unge og familier, et aktivitets- og undervisningsrum til fordybelse og analogt arbejde, hovedkontor for Haver til Maver-organisationen og to taghaver til alle de grønne udplantningstanker.

Huset og haven bliver et skræddersyet udviklingsmiljø, hvorfra nye, praksisnære læringsmetoder og forløb skal inspirere i Danmarks klasseværelser og skolehaver. Samtidig bliver Haver til Maver-huset og den tilhørende skolehave afgørende som eksperiment for, hvad Haver til Maver kan vokse til og tilbyde landets øvrige kommuner og bysamfund.

Haver til Maver-huset bliver til i tæt samarbejde med Frederiksbergfonden og Realdania og er tegnet af arkitekt Claus Pryds.