FoodAct

FoodAct er et forskningsprojekt, støttet af Novo Nordisk Fonden, som har til formål at undersøge betydningen af Haver til Mavers skolehaver på børns maddannelse, klimadannelse, bevægelse og skolemotivation med særligt fokus på udsatte børn.

Som en del af FoodACT skal et Erhvervs-ph.d.-projekt forankret hos Haver til Maver undersøge, hvordan Haver til Mavers skolehaver påvirker børns klimadannelse og handlekompetence ift. grøn omstilling med støtte fra Innovationsfonden.

FoodACT løber fra 2023-2025 i samarbejde med Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og Københavns Universitet.

Studiet inddeles i flere delstudier, som har fokus på henholdsvis maddannelse, klimadannelse, fysiske aktivitet og skolemotivation og en evaluering af det pædagogiske arbejde i Haver til Maver. Derfor bliver skoledagene med jord under neglene observeret af forskerne, og eleverne bliver interviewet om, hvordan de oplever undervisningen i skolehaven.

Elevernes maddannelse måles ved brug af en alderstilpasset version af det nyligt udviklede Food Literacy Questionnaire-SC instrument (FLQ-sc), som er valideret i en dansk kontekst til at måle fem aspekter af maddannelse hos 12-14-årige elever (Stjernqvist et al., 2021). Elevernes skolemotivation bliver målt med The Academic Self-Regulation Questionnaire (SRQ-A), som er valideret til 8-12-årige børn (Norman & Cairney, 2015). Projektet vil desuden udvikle et nyt spørgeskema til at måle klimadannelse blandt 9-12-årige børn. Vi forventer at rekruttere minimum 50 klasser til at besvare spørgeskemaerne.

Hvordan eleverne bevæger sig bliver undersøgt ved brug af accelerometre, som hver elev går med over en periode på 14 dage, hvor de både har Haver til Maver og almindelige skoledage. På den måde bliver det muligt at undersøge, hvor meget af tiden i skolehaven de bruger på at sidde stille, være lidt eller meget aktive. Elevernes aktivitet i skolehaven vil også blive sammenlignet med deres aktivitet på almindelige skoledage. Data på bevægelse indsamles to gange i foråret og i efteråret. Vi forventer at rekruttere 30 klasser til at deltage i dette delstudie.

Vi vil løbende kommunikere om studierne i takt med, at vi får resultater hentet ind.