Den Grønne Rygrad

Den Grønne Rygrad er en indsats, der styrker den grønne undervisning og dannelse af fremtidens generationer.

Den Grønne Rygrad er et projekt, hvor CONCITOs Klimaambassade og Haver til Maver gennem kortlægning af lokale og nationale tilbud og et digitalt værktøj vil give lærerne bedre overblik og sikre eleverne grøn praksisnær undervisning af høj kvalitet. Værktøjet guider lærerne til de bedste lokale undervisningstilbud og giver overblik over forbindelsen til lærings- og kompetencemål samt inspiration til at koble dem med andre aktiviteter. Samtidig letter det samarbejdet og koordineringen mellem klassens lærere.

Den Grønne Rygrad er et ambitiøst, nationalt projekt, hvor vi udvælger, samler og udbreder de bedste lokale og regionale praksisforløb, der findes inden for de temaerne Natur, Fødevarer og Sundhed samt Klima, Energi og Ressourcer og kobler dem til konkrete eksempler på undervisningsforløb.

Den Grønne Rygrad understøtter lærernes arbejde og kommunernes indsatser inden for STEM-fagene og gør det lettere at sikre progression og faglige sammenhænge. Formålet med projektet er at fremme og understøtte den naturvidenskabelige formidling og gøre den relevant og inspirerende for elever gennem hele skoleforløbet.

Gennem at dyrke, opleve, regne og være kreative skal vores børn og unge opdage, hvordan biologi, kemi, geografi, fysik og matematik hænger sammen med verden uden for klasselokalet, og hvor vigtige de naturvidenskabelige kompetencer er i forhold til at omstille vores samfund i en bæredygtig retning. Det skal, udover at sikre at undervisningen er relevant for eleverne, vække flere børn og unges interesse for naturvidenskab.

Projektet er et partnerskab mellem den grønne tænketank CONCITOs Klimaambassade og foreningen Haver til Maver, og forskellige relevante grønne undervisningsaktører.

Målet er, at Den Grønne Rygrad bliver et naturligt omdrejningspunkt for praksisnær undervisning i STEM-fagene, som styrker naturfagligheden på alle klassetrin og gør det lettere at sikre sammenhæng i undervisningen.

Den Grønne Rygrad vil i udviklingsfasen samarbejde med 15-20 kommuner og deres lærere og elever omkring, hvordan et grønt curriculum konkret kan aktiveres og implementeres i grundskolen.