BoGro

BAGGRUND

Projekt BoGro var et forsøg på at samle mennesker i udsatte boligområder og skabe et fællesskab til dem med rod i dyrkning og tilberedning af egne afgrøder.

BoGros etablering af beboerdrevne fælleshaver begyndte i 2015 og varede til 2017. Mens projektet forløb, afprøvede vi forskellige metoder til udformning og etablering af haver og fik derved opbygget en metode til etablering af fælleshaver i almennyttige boligområder. Disse erfaringer, samt Haver til Mavers øvrige erfaringer, er samlet i BoGro-håndbogen, som havde til hensigt at inspirere til videreetablering og drift af fælleshaverne.

Haver til Maver samarbejdede om BoGro med Områdesekretariatet Helsingør og beboere i Tibberupparken, Vapnagaard og Nøjsomhed.

Projektet blev udviklet med støtte fra Nordea Fondens pulje ’Det gode liv i byen’.

HÅNDBOGEN

Inddelt i fem faser beskriver håndbogen processen fra at få liv i en fælleshave til at drive og vedligeholde den. I hver fase introduceres læseren for konkrete værktøjer og øvelser til møder, dialog og planlægning. Derudover indeholder håndbogen også interviews af en perlerække af BoGros deltagere.