Pædagogisk praksis og fagintegration i skolehaver

Pædagogisk praksis og fagintegration i skolehaver

Pædagogisk praksis og fagintegration i skolehaver Haver til Maver

Bliv klogere på praksisnær undervisning og oplevelsesbaseret læring i udeskole. Med udgangspunkt i konkrete cases fra skoledagen i skolehaven giver dette efteruddannelsesforløb dig et kompetenceløft indenfor udeskoledidaktik, fagintegration og planlægning af undervisning/formidling under åben himmel.

Efteruddannelsesforløbet henvender sig til alle, der arbejder med skolehaveundervisning og -formidling. Forløbet rummer alle skolens fag og er relevant for lærere på alle klassetrin og for pædagoger tilknyttet børnehaver, skoler og fritids- og specialtilbud. Desuden henvender efteruddannelsen sig til haveformidlere og øvrige aktører i udeskole.

 

Forløbets formål er give deltageren viden om og kompetencer til at:

  • Anvende skolehaven som lærings- og dannelsesrum
  • Praktisere udeskoledidaktik og -pædagogik
  • Praktisere læringsmetoder i relation til sin målgruppe og dens forudsætninger
  • Kunne udvikle, planlægge og kvalitetssikre undervisning og formidling i skolehaven
  • Kunne se muligheder og være i stand til at integrere alle folkeskolens fag i skolehaven
  • Fremme udvikling af undervisning og formidling der fremmer trivsel og mere bevægelse i elevernes hverdag
  • Redskaber til at reflektere og opkvalificere egen praksis
  • Kollegial supervision af undervisning/formidling i skolehaven

DELTAGERE

Pædagoger og lærere fra skoler og dagtilbud – herunder specialtilbud. Endvidere andre have-undervisere og -initiativtagere.

Vil du vide mere

Vi er i fuld gang med planlægningen af kurset, som vi forventer bliver afholdt i september/oktober 2018

For mere information og/eller tilmelding kan du kontakte Kristian Rødhus på KR@havertilmaver.dk telefon 26 36 80 49