Odenses skolehaver: en succes der kan inspirere andre kommuner

Odenses skolehaver: en succes der kan inspirere andre kommuner

Odenses skolehaver: en succes der kan inspirere andre kommuner Haver til Maver

I Odense Kommune har man haft held til at skabe en bred, populær og robust model for skolehaver i samarbejde med Haver til Maver. Den – og andre succesfulde skolehave modeller – ønsker Haver til Maver fremadrettet at udbrede med lokal tilpasning til andre interesserede kommuner.

En ramme for både liv og læring

I Odense Kommune har man sammen med lokale kræfter og Haver til Maver haft held til at skabe skolehaver, der danner rammer for både det lokale liv og børn og unges læring. Her lærer de om grøntsagsdyrkning og bæredygtighed i skoletiden, går til skolehave med deres forældre i fritiden og møder internationale familier fra hele verden igennem projektet International Garden. Odenses skolehaver er på små otte år blevet en succeshistorie for kommunen, som har skabt en ganske populær model, der favner både liv og læring.

“Man bliver bare i godt humør af at være derude”, siger Susanne Crawley Larsen (R), der er rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense.

En robust model der kan inspirere andre kommuner
En anden markant styrke ved Odenses skolehavemodel er finansieringen og det kommunale engagement. Odense-skolehaven Falen, der har eksisteret siden 1956 og kørt efter Haver til Mavers principper siden 2010, blev i første omgang finansieret af projektmidler til en bæredygtighedsstrategi.

Da projektmidlerne fra bæredygtighedspuljen udløb i 2014, skulle det besluttes hvorvidt kommunen ville fortsætte med at finansiere driften af skolehaven. På baggrund af stor popularitet og en positiv evaluering af skolehaven besluttede kommunen at udvide tilbuddet med endnu en skolehave og sætte skolehaverne på som stående budgetpost under Børn og Ungeforvaltningen.

Odense Kommune er derved en af de stærke foregangskommuner på skolehaveområdet – bl.a. i kraft af deres stående skolehavefinansiering – og dem vil vi gerne have mange flere af. Derfor vil Haver til Maver over den næste tid arbejde for at udbrede succesfulde skolehavemodeller med lokal tilpasning til andre interesserede kommuner.

“Odense Kommunes model virker optimal, fordi her afsættes driftsmidler til skolehaven direkte til skolen og i arbejdet med fælles principper for skolehaverne inddrager kommunen både skoleledelse, haveformidlere og skolehaveforeningen i en styregruppe.”, siger Susanne Leegaard, der er leder af Haver til Maver.

Haver til Maver kan hjælpe med gratis rådgivning
Haver til Maver kan tilbyde kommuner gratis rådgivning omkring etablering, opstart og drift af en skolehave samt facilitering af møder ift. aftaleindgåelse. Hvis du er interesseret i at høre mere om muligheder for kommunefinanserede skolehaver, så kan du kontakte Tina Gliese Schjerling på tlf. 20 98 30 48 eller tgs@havertilmaver.dk.

Omtale af “odensemodellen”

Fakta

 • Haver til Maver i Odense startede i 2006 med skolehaven Falen, som en del af en bæredygtighedsstrategi.
 • Der er i dag to skolehaver i Odense kommune; Skolehaven Falen (kontakt: Thomas Høgedal, tlf.: 23641440, mail: thomas@dsa-net.dk) og Holluf Pile Skole (kontakt: Jesper Lindenborg, tlf.: 29931294, mail: stine_jesper@yahoo.dk).
 • Skolehaverne danner i dag også rum for fritidsaktiviteter og en bred brugergruppe.
 • Ejerskab over skolehaverne: Sanderumskolen ejer Skolehaven Falen (som dog ikke ligger på selve skolen, men i tilknytning til et kolonihaveområde) og Holluf Pile Skole ejer den anden skolehave, som ligger på skolens matrikel.
 • Skolehaverne er på stående budgetpost under Børne- og Ungdomsforvaltningen.
 • Budget for skolehaverne: Skolehaven Falen: 390.000 kr. med 16 klasser årligt. Holluf Pile Skole: 310.000 kr. med 12 klasser årligt.
 • Yderligere fakta om Haver til Maver findes under presse.
 • Læs mere om Haver til Mavers grundprincipper for skolehavedrift, samt vores skolehavegrundforløb og undervisningsmateriale.

Kontaktpersoner

 • Susanne Crawley Larsen (R), Rådmand, Børn- og Ungeforvaltningen, Odense, 30 60 44 19, Mail: susc@odense.dk
 • Susanne Leegaard, Leder, Haver til Maver, 26 22 18 56, sl@havertilmaver.dk
 • Thomas Høgedal, Skolehaven Falen, 23 64 14 40, Mail: thomas@dsa-net.dk
 • Tina G. Schjerling, Projektleder, Haver til Maver, 20 98 30 48, Mail: tgs@havertilmaver.dk