Ny skolehave-efteruddannelse til lærere og pædagoger

Ny skolehave-efteruddannelse til lærere og pædagoger

Ny skolehave-efteruddannelse til lærere og pædagoger Haver til Maver

Nu udbyder Haver til Maver efteruddannelsesforløbet ’pædagogisk praksis og fagintegration i skolehaver.’ Målet er at skolelærer og pædagoger, der har skolehaveforløb, tilegner sig et kompetenceløft til for eksempel at sikre bedre fagintegration i haverne. Efteruddannelsen begynder 3. april og til oktober er første hold studerende udklækket.

Hvordan kobles skolens læringsmål med en praksisnær udeskole som Haver til Mavers skolehaver? Nu iværksættes en ny efteruddannelse, som skal ruste lærere og pædagoger til at etablere de bedste rammer om elever og børnehavebørns praksisbaserede læring i skolehaver og udfordre deres faglighed med succesoplevelser såvel som involverende og aktiverende undervisning. Først og fremmest skal den sikre fagintegrationen i haverne, såvel som haverne i skolens fag og dermed imødekomme kravene om åben skole, udeskole og trivselsfremme og bevægelse.

Optimering af tværgående fagarbejde

Karen Wistoft, professor ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet, er en tæt samarbejdspartner for Haver til Maver i at kvalitetssikre undervisning og grundforløb i skolehaverne. Hun er også ansvarlig for efteruddannelsens design og læringsforløb.  

”Med efteruddannelsen kan man få viden om skolehavers effektfuldhed, hvad angår elevers læring og trivsel. Der vil være sparring i forhold til eget undervisningsforløb i skolehaver, og der vil være en lang række tips, som vil gøre undervisningsplanlægningen og -gennemførslen nemmere og mere overskuelig. Derudover vil man kunne få hjælp og inspiration til at optimere samarbejdet på tværs, dvs. med fagprofessionelle som fx skolehaveundervisere, landmænd, biologer o. lign. og på tværs i skolen, dvs. lærer og pædagoger imellem, med skolehaven som arena.”

Efteruddannelsen er bygget op om tre moduler, der kan rumme indskolingen, mellemtrinnet, udskolingen og børnehaver. Dansk, matematik, natur/teknologi og madkundskab er oplagte fag at integrere i et skolehaveforløb, men også skolens øvrige fag kan indgå.

Skolehaver som udeskole skal udbredes

Uddannelsen er blot en i rækken af indsatser i bevægelsen mod, at skolehaverne vinder større indpas som platform for åben skole og udeskoler. Leder af Haver til Maver Tove Preisler forklarer:

“Vi oplever et behov og en interesse fra lærerne i at samarbejde og videndele på tværs af landet og ikke mindst dygtiggøre sig i at indtage skolehaven som et praktisk faglokale. Det skal uddannelsen imødekomme. Derudover afholder vi seminarer og udvikler grundforløb til at understøtte undervisningen.”

Tilmeldingsfristen er 31. marts. Læs mere om uddannelsen her.