Ny medlemsstruktur lanceret

Ny medlemsstruktur lanceret

Ny medlemsstruktur lanceret 2560 1707 Haver til Maver

 

Helt centralt i det arbejde, der ligger foran os er Haver til Mavers medlemmer. Dem, der på forskellig vis danner Haver til Maver-bevægelsen og giver foreningen den rækkevidde, mangfoldighed, legitimitet og gennemslagskraft, der kun kommer når mange står sammen om ét mål.

Det er ingen hemmelighed, at vi har kæmpet med at lave en medlemsstruktur, som både styrker skolehavebevægelsen som helhed og hver enkelt af de skolehaveprojekter, der er vokset frem over de sidste seks år? Det mener vi er lykkedes, og fremover falder Haver til Mavers medlemmer i følgende grupper:

  • Lokale initiativer eller organisationer, der driver skolehaver efter Haver til Maver-programmet.
  • Kommuner, hvor driften af det lokale skolehavetilbud varetages af Haver til Maver eller, hvor foreningen som minimum har en økonomisk samarbejdsaftale.
  • Enkeltpersoner udvalgt af bestyrelsen.

Det betyder, at de nuværende og kommende, lokale Haver til Maver-skolehaver vil udgøre foreningens fremtidige medlemsbase.

Foruden medlemmerne har mange andre aktører også betydning i forhold til at sikre alle børn en have i skolen. Skoler, dagtilbud, foreninger, organisationer, der driver egne versioner af en skolehave og danner et rigt, værdifuldt netværk, som Haver til Maver ønsker at være del af, tage ansvar for og bidrage til. Klik her – så hører du fra skolehavenetværket om netværksmøder, kurser og meget andet.

Endelig er der alle andre – alle de gamle børn, som voksede op og blev ministre, lærere, sundhedsplejersker, borgmestre, sosu-assistenter, præsidenter, forskere, erhvervsledere, håndværkere eller pædagoger. Dem, der vil støtte vores arbejde med at sikre alle børn en skolehave – dem, der ligesom Haver til Maver mener, at børn har ret til at dyrke livet, mærke verden og lære i samspil med planeten og hinanden. Trygge og magiske barndomme er grobund for handlekraft til fremtiden.

Over de næste måneder vil sekretariatet række ud til medlemmer og mulige netværksdeltagere, så vi kommer godt fra start med den nye struktur og får besvaret spørgsmål og tvivl frem mod årsskiftet.