Ny bestyrelsesformand i Haver til Maver

Ny bestyrelsesformand i Haver til Maver

Ny bestyrelsesformand i Haver til Maver 2560 1707 Haver til Maver

Thomas Færgeman, forstander ved Skovskolen under Københavns Universitet, er valgt som ny
bestyrelsesformand for foreningen Haver til Maver. Han afløser Søren Ejlersen, medstifter af
Haver til Maver og Aarstiderne, som vil fortsætte arbejdet for udvikling og udbredelse af
skolehaver som menigt bestyrelsesmedlem.

”Skolehaver tager på meget jordnær vis fat i nogle af de største udfordringer, vi har i samfundet –
klimaadfærd, forståelse af menneskets samspil med naturen, kostens betydning for sundhed og
vores allesammens trivsel. Derfor er jeg rigtig glad og stolt over at få lov at bidrage til Haver til
Mavers videre rejse”, siger Thomas Færgeman.

”Haver til Maver er siden første have i 2003 til nu, vokset fra at være et lille lokalt projekt til en
omfattende bevægelse af ildsjæle i store dele af Danmark og også udlandet – det næste naturlige skridt er, at jeg som iværksætteren slipper og lader Haver til Maver få fodfæste som selvstændig organisation. Den fase er Thomas den rette til at lede, og jeg vil kunne dedikere mig til at skabe nye muligheder og veje for Haver til Maver”, siger Søren Ejlersen.

Haver til Mavers generalforsamling afholdes til juni, hvor der vil være en ledig plads i bestyrelsen, der skal vælges blandt foreningens medlemmer.