Ny bestyrelse styrker Haver til Maver

Ny bestyrelse styrker Haver til Maver

Ny bestyrelse styrker Haver til Maver 600 270 Haver til Maver
Foto: Kasper Leegaard

 

Da foreningen Haver til Maver i efteråret afholdt ekstraordinær generalforsamling, blev bestyrelsen fire kloge hoveder og bankende hjerter rigere. Men hvad skal vi regne med, at de nye bestyrelsesmedlemmer bringer til bordet? Hvor vil de gerne flytte foreningen hen?

Hvis man spørger stifter og bestyrelsesformand i Haver til Maver, Søren Ejlersen, om baggrunden for at udvide bestyrelsen, så er sagen klar. Haver til Maver har udviklet sig fra at være en lille, lokalt baseret forening til at blive en stor teenager med masser af vilje og kraft. Og teenagere, dem sætter man fri, hvis man vil dem det bedste.
“Haver til Maver er blevet en samfundsaktør, der er med til at sætte dagsorden og skabe en udvikling. Derfor har jeg faktisk oplevet det som en nødvendighed, at vi åbnede bestyrelsen, og lod medlemmerne vælge på demokratisk vis hvem, de vil have til at sætte kursen”, fortæller Søren Ejlersen. De nye bestyrelsesmedlemmer leverer på den ene side et øget fokus på praktikken omkring at etablere, drive og forankre en skolehave, og på den anden en styrket position på strategi og økonomi.

Udbredelse og kommunal forankring
Det jordnære og praksisorienterede kommer ikke mindst fra Louise Køster og Mette Heiberg, der begge har erfaring med de konkrete udfordringer og glæder, der følger med en tilværelse som skolehave-ildsjæl. Og for dem begge er det magtpåliggende at sikre, at det fremover bliver lettere at være skolehave-entusiast. “For mig at se skal Haver til Maver i de kommende år arbejde for at sikre de enkelte haver meget bedre betingelser for både opstart og drift. Det handler om finansiering og om en stærk kommunal forankring”, fortæller Louise Køster, der sekunderes af Mette Heiberg: “Vi skal hjælpe kommunerne med at forstå den værdi, som skolehaverne bidrager med til børnenes dannelse. Haver til Maver skal skabe en for-forståelse i kommunerne, så den enkelte lærer eller skolehave-iværksætter ikke står alene med at skulle have hele systemet til at forstå skolehavens potentiale – og kæmpe fra bevilling til bevilling.”

I det lys er det et stort aktiv i den nye bestyrelse, at Hanne Dollerup sidder med ved bordet. Som ansvarlig for børne- og ungeområdet i en større kommune kender Hanne nemlig om nogen systemet indefra – og hvad der skal til for at få et emne på dagsordenen. “Der er rigtig mange stemmer i debatten om børn og unge i det kommunale landskab – og der er mange gode bud på, hvad der skal til for at skabe stærke og selvmotiverende borgere. Konkurrencen om den kommunale opmærksomhed er stor, men Haver til Maver har noget særligt at byde på. Skolehaven er et fantastisk rum for fordybelse, kontakt og refleksion, og supplerer den mere klassiske undervisning på bedste vis. Det skal jeg være med til at skabe en forståelse for i landets kommuner,” fortæller Hanne Dollerup.

Fra haverne til naturen
Kerneproduktet – skolehaver – er alle i den nye bestyrelse enige om, at Haver til Maver også fremover skal have et stort fokus på at optimere og udbrede. Men lige så vigtigt bliver det at tænke nyt, og forsøge at forstå, hvad den store viden om skolehaver, der er ophobet i Haver til Maver i dag, kan sættes i spil på anden vis.
“Hvis jeg skal forsøge at sætte Haver til Maver ind i en større udviklingsmæssig kontekst, så tror jeg i stigende grad, at vi skal se på os selv som en aktør indenfor klima og bæredygtighed,” fortæller Thomas Færgeman, der ikke mindst trækker på sin baggrund i klimatænketanken Concito, som han i sin tid stiftede sammen med Martin Lidegaard. “Man beskytter kun det, man elsker, og man elsker kun det, man kender. Vi kan give børn og unge et tiltrængt kendskab til naturen, haven og maden, og den vej igennem bane vej for en adfærd, der er i samklang med de naturlige systemer, som vi er totalt afhængige af.”

Mød de nye bestyrelsesmedlemmer

 

Louise Køster har en baggrund i film og journalistik, men valgte i 2005 sammen med sin mand Thomas Elletoft Køster at skifte skrivebordstilværelsen ud med jord under neglene og vide horisonter på Rabarbergaarden i Nordsjælland, hvor de sammen dyrker økologiske afgrøder, driver skolehave og udbreder kærligheden til det lokalt forankrede bæredygtige jordbrug.

 

Thomas Færgeman er forstander på Skovskolen i Nødebo, hvor en række grønne uddannelser og efteruddannelser med fokus på skov, park og natur holder til. Thomas er agronom og fagjournalist og har en fortid hos bl.a. DMI, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Miljøportal, klimatænketanken Concito og dagbladet Politiken.

 

Mette Heiberg er programredaktør på TV2 og har mere end 20 års erfaring fra kultur- og mediebranchen. Og så er hun initiativtager, bestyrelsesformand og leder af Lilliendal Skolehave på Lilliendal Gods, hvor hun bor sammen med sin familie.

 

Hanne Dollerup har ansvar for børne- og ungeområdet, kultur- og fritidsområdet samt Borgerservice i Næstved Kommune. Især arbejdet med børn og unge har fyldt rigtig meget igennem hele hendes karriere, der har spændt over fem kommuner. Hanne er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet.

 

 

Find oversigt over hele Haver til Mavers bestyrelse her