nav icon MENU search icon SØG
search icon
Projekter

Lokal dynamo

Lokal dynamo

BAGGRUND

Flere og flere børn, lærere og pædagoger er blevet fortrolige med skolehavens form og formål og har oplevet den som en del af skoledagen. Skolehaven som læringsrum er løbende blevet fulgt af både Aarhus Universitet og Copenhagen Business School for, at vi alle kan blive klogere på skolehaven som virke i skoledagen.

Følgeforskningen har peget på, at skolehaven også viser potentiale som rum for lokalsamfundsudvikling og fællesskab. Her kunne være tale om et rum og udemiljø, der uden for skoletiden kan være mødested på tværs af alder, kultur og køn.

PROJEKETS FOKUS

Projektet Skolehaven som dynamo for lokale fællesskaber vil derfor undersøge, hvordan skolehavn også kan være en ramme for fællesskab, der udspringer fra lokalsamfundet. Projektet er støttet af Realdania og Friluftsrådet.

Projektets formål er tosidet; dels at undersøge hvordan skolehaven kan være et faglokale i fremtidens folkeskole, dels hvordan skolehaven kan være rammen omkring fællesskaber i lokalsamfund.

Projektet arbejder ud fra disse to overordnede spørgsmål:

Projektet arbejder derfor samtidigt både med udviklingen af de fysiske elementer som f.eks. borde, bænke, kompost og skur, der udgør en skolehave og med hvem og hvordan andre grupper kan involveres i brugen af skolehaven i udfoldelsen af deres aktiviter og fællesskaber.

HVILKE SKOLEHAVER ER INVOLVEREDE?

I projektet deltager tre centrale skolehaver, der ligger forskellige steder i landet og hvoraf to lige har afsluttet din første sæson. Det drejer sig om skolehaverne i Frederiksberg Have, Skibhusgården i Odense og på Krogerup Avlsgaard i Humlebæk.

Den første skolehave, der aktivt er blevet involveret i projektet er skolehaven i Frederiksberg Have. Her er naboerne en del af skolehaven med deres egne fællesbede, de har afsluttet deres dyrkningssæson med en fællesspisning og andre foreninger med base på Frederiksberg vil blive involveret. Derud over er de førte prototyper af skur og opvaskestation blevet etableret og vil blive videreudviklet derfra.

HVAD KOMMER DER TIL AT SKE?

I løbet af vinteren 2019 udvikles prototyper på skolehaveelementerne yderligere og klargøres til at blive en del af skolehavesæsonen 20-21 på Skibhusgården i Odense og Krogerup i Humlebæk.

Samtidigt indledes samarbejder med lokale foreninger, kommune og andre mennesker med noget på hjerte for derved at undersøge, hvordan lokale fællesskaber kan understøttes og eventuelt udfoldes sig yderligere ved at gøre brug af skolehavens faciliteter og muligheder.

Læs mere om Haver til Maver projekter: