Levende læring i skolehaven

Levende læring i skolehaven

Levende læring i skolehaven Haver til Maver
“Når alle sanser er i spil får børnene mere ud af undervisningen” fortæller Mette Hornshøj Jensen, lærer på Nivå Skole. “Det giver bedre mening for dem, når hukommelsen kobles op på billeder og oplevelser i udeskolen”.
Nivå skole er en fast gæst i Haver til Maver og har af flere omgange deltaget i udeskole-forløb under Skolen i Virkeligheden (SIV), og her er blandt andet faget matematik integreret i forløbet i Haver til Maver. 
“Som matematiklærer har jeg fx tænkt i at eleverne skulle arbejde med opmåling af areal og omkreds, mens dansklærerne bl. a.
har brugt forløbet til at arbejde med begreber. -Vi har ret mange tosprogede i kommunen, hvorfor det har været fint at arbejde med netop sådan noget som begreber og fx lære om forskellige træ-og plantesorter.
Simpelthen fordi det får eleverne til at forstå og huske bedre, når læringen kobles op på noget visuelt – på billeder og oplevelser -fremfor når vi lærere står og forklarer tingene ved tavlen i klasseværelset”  fortæller Mette Hornshøj Jensen.

Kilde: LæringsCentret, tirsdag 01. december 2015 , Eline Mørch Jensen, redaktør,