Kommuner med grønne ambitioner får nye støttemuligheder

Kommuner med grønne ambitioner får nye støttemuligheder

Kommuner med grønne ambitioner får nye støttemuligheder 600 270 Haver til Maver

Både Friluftsrådet, Nordea-fonden og Realdania tilbyder kommuner muligheder for at søge støtte, hvis de vil have hjælp til at søsætte eller videreudvikle grøn omstilling på lokalt niveau.

Haver til Maver rådgiver og samarbejder allerede nu med en række kommuner, der gennem skolehaver vil fremme grøn omstilling i børnehøjde. Men der er også mange andre muligheder for at søge om hjælp og støtte, hvis man som kommune gerne vil trække i en grønnere retning.

I 2019 er der støtte at søge fra store organisationer som Realdania, Nordea-fonden og Friluftsrådet, som alle er klar til at hjælpe både kommuner og lokale projekter, der sætter fokus på natur og bæredygtighed.

”I takt med at flere og flere får øjnene op for, hvor vigtigt det er at fremme en bæredygtig dagsorden, bliver mulighederne for at søge støtte til grønne tiltag også bedre og bedre. Vi ser en rigtig bred opbakning til den grønne omstilling i disse år og håber selvfølgelig, at endnu flere kommuner bliver en del af den strømning,” siger Haver til Mavers leder, Susanne Leegaard.

Realdania vil gøre 20 kommuner til internationale klimafrontløbere

Realdanias seneste grønne projekt hedder DK2020 og skal sætte skub i indsatsen for at opfylde EU’s klimaaftale fra Paris i 2015. Projektet skal gøre 20 danske kommuner til internationale klimafrontløbere og hjælpe dem i retning af CO2-neutralitet i 2050.

Kommunerne vil få teknisk hjælp og sparring af eksperter fra projektets samarbejdspartnere, det internationale bynetværk C40 og den grønne tænketank CONCITO. Målet er at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet i kommunen, så det lever op til C40’s standard for klimaplanlægning.

Alle kommuner kan søge, men kun 20 kommuner vil blive udvalgt til projektet. De vælges ud fra kriterier som motivation for deltagelse, politisk opbakning, tildelte ressourcer, geografisk spredning af kommuner og kommunens potentiale i forhold til den grønne omstilling.

Nærmere information om projektet samt ansøgning og udvælgelse kan findes her.

Nordea-fonden sætter særligt fokus på børn og friluftsliv

Hvis man arbejder for at give børn en grøn start på livet eller fremme menneskers muligheder for at dyrke aktiviteter i det fri, så er der de kommende år rigtig gode muligheder for at få støtte fra Nordea-fonden.

I sidste uge udpegede fonden som noget nyt to specifikke fokusområder for de næste tre års støttemidler. En betydelig del af de halvanden milliard kroner, fonden ventes at uddele fra 2019 til 2021, bliver til gavn for børn i førskolealderen og aktiviteter i det fri.

Trods nyt fokus vil der stadig blive ydet støtte til andre projekter, der peger ind i fondens fire overordnede støtteområder, som også hver har to fokuspunkter:

  • Sundhed: ‘Børn og unges trivsel’ og ‘Kom hinanden ved’
  • Motion: ‘Hold gang i kroppen’ og ‘Mere end sved på panden’
  • Natur: ‘Stor natur’ og ‘Nysgerrig på naturen’
  • Kultur: ‘Kulturen tæt på dig’ og ‘Lyst til at deltage’

Nordea-fonden bibeholder desuden muligheden for at søge støtte til mindre lokale eller regionale aktiviteter via Lokalpuljen, som de kommende tre år har 75 millioner kroner øremærket. Læs mere om det her: https://nordeafonden.dk/nyheder/nordea-fonden-zoomer-ind-paa-smaa-boern-og-mere-friluftsliv

Friluftsrådet støtter naturforståelse og nære naturoplevelser

Til sidst er der også mulighed for at søge tilskud fra Friluftsrådet til såvel store som små projekter, der skaber nye muligheder for at dyrke friluftsliv og opleve naturen.

Alle kan søge om støtte hos Friluftsrådet, der vurderer projekterne med fokus på to aktuelle temaer: Bedre forståelse af naturen og Flere ud i den nære natur.

Lokale foreninger under Friluftsrådets medlemsorganisationer kan desuden søge om støtte til at styrke foreningens arbejde for friluftsliv via Lokalforeningspuljen. Næste ansøgningsfrist forventes udmeldt i løbet af foråret.

 

Læs flere nyheder fra Haver til Maver  her