Klimaambassaden og Haver til Maver går sammen om at udvikle børns kompetencer til det 21. århundrede

Klimaambassaden og Haver til Maver går sammen om at udvikle børns kompetencer til det 21. århundrede

Klimaambassaden og Haver til Maver går sammen om at udvikle børns kompetencer til det 21. århundrede 600 270 Haver til Maver
Foto: Kasper Leegaard

Med støtte fra Novo Nordisk Fonden igangsætter tænketanken CONCITOs Klimaambassade og foreningen Haver til Maver et naturvidenskabeligt uddannelses- og dannelsesprogram for 0-9. klasse under navnet Den Grønne Rygrad.

Uddannelse er en af de vigtigste veje til at sikre fremtidige generationers evne til at kunne tage vare på sig selv, hinanden og kloden. Og for den danske folkeskole er det en afgørende opgave at klæde børn på til at navigere i krydsfeltet mellem natur og teknologi samt kritisk sans og pragmatisme, og her spiller naturvidenskaben en helt særlig rolle.

Netop denne ambition er baggrunden for, at CONCITOs Klimaambassade og Haver til Maver de næste fem år vil samle, udvikle og udbrede et naturvidenskabeligt dannelsesprogram, som bidrager til en sammenhængende naturfaglighed i hele uddannelseskæden fra 0-9. klasse. Det er blandt andet tanken at konsolidere landets bedste praksisnære læringsforløb og -metoder inden for de to fokusområder Natur, Fødevarer og Sundhed samt Energi og Ressourcer.

CONCITOs direktør, Christian Ibsen, udtaler:

”Det er med enorm glæde og stolthed, at vi med Novo Nordisk Fonden i ryggen kan lancere programmet Den Grønne Rygrad. En afgørende del af klimakampen er netop at uddanne fremtidens grønne generationer, som kan tænke kritisk og forholde sig til det de møder i virkeligheden. Ambitionen er at løfte programmet ud til alle danske folkeskoler og støtte børn og unge i at stille krav og handle grønt og klimavenligt. Vi glæder os til at komme i gang!”

Partnerskaber for handling

Den Grønne Rygrad skal med baggrund i den nyeste naturfaglig viden understøtte målene om en åben og dynamisk skole, hvor elever og lærere, sammen med andre aktører, skaber innovative og praksisnære læringsrum for udvikling og brug af elevernes kreative, innovative og digitale kompetencer. Herudover digitaliseres Den Grønne Rygrads samlede curriculum med særlig fokus på overdragelse af viden i overgangene mellem indskoling, mellemtrin og udskoling, og som understøtter progression i den enkelte elevs skolegang og uddannelsesforløb indenfor STEM-fagene.

En af grundtankerne i programmet er, at mange løsninger allerede er i gang og at infrastrukturen faktisk allerede er moden til programmet. Landets stærkeste, praksisnære læringsforløb inviteres med og får gennem Den Grønne Rygrad støtte til udvikling, udbredelse og samtænkning med andre aktører i netop deres kommune.

“Rundt om i landet findes hundredvis af initiativer, der klæder børn på til livets og klodens udfordringer. Det er det felt af aktører, vi ønsker at byde op til dans – en alliance for praksisnær uddannelse for bæredygtig udvikling, og som tilsammen kan sikre børn konkrete møder med naturen, dyrkning, madlavning”, siger Susanne Leegaard, leder af Haver til Maver.

Stor uddeling til naturfag fra Novo Nordisk Fonden

Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden er led i en større uddeling på i alt 100 mio. kr. til 19 forskellige projekter, der alle har til formål, at skabe refleksion og begejstring om naturvidenskaben og udvikle den naturfaglige undervisning. Det er første gang, at Novo Nordisk Fonden uddeler støtte i åben konkurrence til dannelse og formidling inden for naturvidenskaben.

Novo Nordisk Fondens Senior Program Manager, Berith Bjørnholm, siger:

”Vi er i Novo Nordisk Fonden meget opmærksomme på balancen mellem at understøtte de spirende ideer i de faglige miljøer og at støtte, langsigtede indsatser, da vi ved, at det tager tid at skabe bæredygtig forandring på institutionerne. Det er vores fokus, at projekterne skal være en ressource for naturfagslærerne, og at de reelt skaber positive oplevelser med science for børnene”.

Yderligere information

CONCITOs Klimaambassade
Synnøve Kjærland, projektchef for Klimaambassaden, sek@concito.dk, 29 89 67 54

Haver til Maver
Daniel Hervik, udviklingschef, dh@havertilmaver.dk, 40 64 37 57

Novo Nordisk Fonden
Bente Guldbrandsen, Project Officer, Education & Outreach, 
bgu@novo.dk, 35 27 66 76
Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, 
cims@novo.dk, 30 67 48 05