Kan økologi løfte udviklingen i kommunerne

Kan økologi løfte udviklingen i kommunerne

Kan økologi løfte udviklingen i kommunerne Haver til Maver

Lejre Kommune er nu Danmarks første erklærede økologiske kommune, og borgmester Mette Touborg tror 100% på de spændende initiativer den grønne satsning foreløbig har været katalysator for. Ifølge borgmesteren kan målsætningen fungere som en løftestang og tiltrække tilflyttere, skabe fællesskaber, nye job og spændende erhvervsudvikling.

Fire år undervejs
Projektet blev oprindeligt til tilbage i 2011 hvor Økologisk Landsforening, Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med Lejre Kommune fandt sammen som fire ligeværdige partnere. Samarbejdet har ifølge Mette Touborg været en fantastisk styrke for Kommunen, og der er allerede nu opnået en lang række håndgribelige resultater.

Økologisk mad i børnehaver og andre offentlige institutioner, skolehaver, natur og økologi som en integreret del af undervisningen på kommunens skoler, fælles nyttehaver etableret af en gruppe aktive borgere på kommunens jord, et velfungerende økologiske fødevarefællesskab, arbejdsløse, der fungerer som grønne omstillingsagenter og en årlig økologisk kirkefestival er blot nogle af de resultater af processen som kommunen gennemgår.

Interesse fra andre kommuner
Projektet har også fået bevågenhed hos andre borgmestre kollegaer og ifølge Mette Touborg har et sted mellem 35 og 70 kommuner forhørt sig indgående om projektet. Endelig blev kommunen også nomineret til Nordisk Råds miljøpris 2015.

Kilde: organictoday.dk