Jordens bedste klasseværelse er en succes udbredt til hele landet

Jordens bedste klasseværelse er en succes udbredt til hele landet

Jordens bedste klasseværelse er en succes udbredt til hele landet 150 150 Haver til Maver

hoestfest-i-haver-til-maver

Arbejdet med at fremme børn og unges jord-til-bord-forståelse som en del af deres uddannelse og dannelse er nu en landsdækkende og etableret realitet. Alene i 2016 fik mere end 10.000 elever jord under neglene.

Skolehaver, 30 steder i landet, har i tæt samarbejde med den almennyttige forening Haver til Maver succes med at omsætte det at så, dyrke, høste, tilberede og spise grøntsager til eksperimenterende læringsrum for folkeskolens fag. Ny støtte på 15 millioner kroner fra Nordea-fonden skal øge antallet af skolehaver.

På en mark i Vejby, i en kolonihave i Odense, på den oppløjede græsplæne i idylliske Bernstorff Slotshave i Gentofte og i plantebedene i Jyllinge. Klasseværelserne rykker for alvor ud under åben himmel og skolehavebevægelsen har nu solidt fodfæste landet over med 30 etablerede kulinariske skolehaver.

Vi har på 10 år været med til at udvikle et undervisningstilbud, der kan lege læring ind i livet, og vi har erfaret, hvordan lokale initiativer i hele landet tager det til sig og udbreder det til flere børn. I 2016 stod ’Haver til Maver’ på 10.000 elevers skoleskemaer, og vi tror på, at endnu flere børn vil have glæde af og lyst til at mærke naturen, haven og maden som en platform for fag som natur/teknologi og madkundskab, men også dansk og matematik,” siger leder af foreningen Haver til Maver, Tove Preisler.

Forskere ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet konkluderer, at trivsel og sociale kompetencer er hele grundlaget for, at skolehaven kan noget andet end de traditionelle klasseværelser. Den tætte kontakt til natur, dyrkning og mad er afgørende for den enkelte elevs velbefindende og sundhed.

Skolehaver som en forankret vision for Furesø Kommune

I Furesø Kommune blev den første skolehave anlagt i Farum i 2014, og siden har kommunen etableret skolehaver på skoler, i daginstitutioner og som et centralt undervisningstilbud på en økologisk mark i Stavnsholt.

På kort tid har vi opnået at få bredde på initiativet. I dag har vi foruden skolehaver også kantinehaver og madkundskabshaver. Visionen er, at alle skoleelever mindst én gang i deres skoletid oplever og lærer i gennem et undervisningsforløb i De Økologiske Skolehaver i Furesø.” fortæller Stine Rahbek Pedersen, ambassadørkoordinator i Natur- og Miljøafdelingen ved Center for By og Miljø i Furesø Kommune. Skolehaverne understøtter Furesø Kommunes ønske om at åbne skolen i forhold til det omgivende samfund, hvor børnene tilegner sig læring uden for skolens fysiske rammer.

Flere skolehaver skal iværksættes

Nordea-fonden har støttet Haver til Mavers udbredelse i perioden 2014-16 og støtter nu med 15 millioner kroner for at sikre udbredelsen, øge antallet af nye skolehaver og etablere et foreningsliv for skolehaver i Danmark.

Skolehaverne har vist sig at være en klar succes. Tusindvis af børn oplever glæden ved at dyrke, lave og smage mad sammen. Derfor er vi stolte over at være med til at skrue op for blusset, så endnu flere børn – og nu også voksne – kan tage del i de gode oplevelser,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

I Haver til Mavers nye projektperiode bliver der særligt fokus på at klæde endnu flere folkeskolelærere på til at bruge skolehaven som et ekstra klasselokale, og på at understøtte haverne med digitale læringsforløb. Målet er, at der ved udgangen af 2019 er i alt 40 Haver til Maver-skolehaver rundt i landet.

Se alle Haver til Maver-skolehaverne her…