Haver til Maver i Odense er i fare for at blive sparet væk

Haver til Maver i Odense er i fare for at blive sparet væk

Haver til Maver i Odense er i fare for at blive sparet væk Haver til Maver

Børn- og Ungeforvaltningen i Odense skal spare, og i det nyligt offentliggjorte sparekatalog er den gamle skolehave på Falen udset som et af de områder som skal spares væk.

To nye haver var ellers på vej
Haver til Maver projektet i Odense blev etableret af en gruppe lokale erhvervs- og skolefolk, og det blev besluttet, at hovedformålet var at udvide det gamle skolehavetilbud til hele kommunen.

Det blev fornylig aftalt med kommunen, at man over to år ville etablere yderligere to nye skolehaver, så man kunne tilbyde Haver til Maver-konceptet til alle skoler i kommunen. Arbejdsfordelingen var simpel: Foreningen skulle skaffe midler til etablering, og Odense Kommune skulle stå for udgift til undervisning, en udgift, der lå inden for den eksisterende skoledrift.

Foreningen fik på kort tid samlet 340.000 kr. sammen, og dermed kunne etableringen af den første nye skolehave starte. I fællesskab blev man enige om at placere den første nye skolehave på Holluf Pile Skole, og det forberedende arbejde har nu været i gang i nogle måneder. Den planlagte åbning er sat til at finde sted til april 2016.

Vælger Børn- og Ungeudvalget at lukke skolehaveprojektet, lukker man samtidig for et godt, konstruktivt og ikke mindst lavpraktisk samarbejde mellem det offentlige og det private.

Der er dog stadig en lille mulighed…
Vi er selvsagt imod lukningen af et sundt og bæredygtigt projekt. Men der er stadig en lille mulighed for, at påvirke beslutningen.

Politikerne i Odense skal vide, at der også fremover er brug for aktiv læring om natur, grøntsager og god mad. Konkret er der brug for en række forældre, der vil skrive et indlæg til medierne; Hvorfor er Haver til Maver godt for vores børn – og for Odense?

Seneste nyt
Vi gør alt vi kan for at påvirke beslutningen, og du har også mulighed for at præge debatten, f. eks i lokale medier eller via Havers til Mavers Facebook gruppe i Odense