Haveaktiviteter udvisker sociale forskelle og skaber lærerige grønne fællesskaber

Haveaktiviteter udvisker sociale forskelle og skaber lærerige grønne fællesskaber

Haveaktiviteter udvisker sociale forskelle og skaber lærerige grønne fællesskaber 600 270 Haver til Maver

Organisationen 4H tilbyder en aktiv fritid til alle engagerede børn og unge med interesse for natur, dyr, haver og madlavning. På en lang række 4H gårde og klubber rundt omkring i hele landet lærer børn om alt fra kæledyr til madlavning i det fri og madens rejse fra jord til bord. Jytte Frank Brokholm sender her sit postkort fra 4H.

Af Jytte Frank Brokholm, projektleder og kontaktperson 4H’s fælleshaver 

I godt 80 år har 4H arbejdet for at lære børn om haver. Et arbejde, der i vid udstrækning overlapper med Haver til Mavers store indsats for at udbrede skolehaver i de danske lokalsamfund. Derfor er det kun naturligt, at 4H er medlem af Haver til Maver.

I de knap 70 4H-klubber og på de seks 4H-gårde fordelt over hele landet lærer børn om alt fra kæledyr til madlavning i det fri og madens rejse fra jord til bord. De sidste fire år er der med støtte fra Nordea-fonden og Friluftsrådet sat turbo på at udbrede 4H’s haver til flere steder i landet og udvikle dem via samarbejder med andre lokale parter.

Derfor er de nye haver, der kommer frem, oftest bygget på samarbejder mellem flere lokale aktører. Det kan være biblioteker, museer, boligforeninger, kulturhuse, biavlere, forskellige lokale foreninger og selvfølgelig lokale 4H-klubber. Kendetegnende for de fleste haver i 4H er at de er drevet af frivillige som engagerer børn og voksne i fælleshaverne i deres fritid.

4H’s haveaktiviteter giver en unik mulighed for at gøre sig praktiske erfaringer bygget på leg og læring, og samtidig få et indblik i sammenhænge i naturen, og ens egen rolle i den større sammenhæng. At være aktiv i haven fører til et væld af spændende naturoplevelser, som bringer naturen tættere på børns hverdag.

Haveaktiviteterne i 4H styrker desuden det lokale fællesskab, fordi barriererne for at deltage i et havefællesskab er utrolig lave. fordi fælles, praktisk aktivitet i haven udvisker faktorer som sproglige forhindringer og sociale forskelle. Måltidet, som deltagerne i haverne ofte tilbereder sammen som en del af aktiviteten i haven, gør fællesskabet håndgribeligt og skaber sammenhold.

I 4H’s haver kan alle være på hver sine vilkår – uanset baggrund. Her følger to historier fra de meget forskellige haver, vores frivillige driver rundt omkring i Danmark.

I 4H Fælleshaverne i Bellahøj mødes folk fra alle dele af samfundet om nære naturoplevelser

Unge og gamle. Folk med og uden børn. Etniske danskere og folk med andre etniske oprindelser. I 4H Fælleshaverne i Bellahøj mødes mennesker på tværs af alder, kultur og baggrund, når de går i haven for sammen at dyrke alt fra squash, kartofler og kål til krydderurter, tomater, og chili.

Frivillig leder Frank Bentin er imponeret over, hvad haverne gør ved mødet mellem mennesker.

“Det er egentlig ret utroligt, hvad 19 højbede kan gøre. Folk der ikke tidligere har snakket sammen, har pludselig noget til fælles. Noget at snakke om. Haverne giver en helt vild sammenhængskraft. Det har virkelig overrasket mig, hvor let folk har ved at tale sammen, når vi er i haven,” fortæller 56-årige Frank Bentin, der i mange år har arbejdet som frivillig i Bellahøj.

“I mit lille boligsociale hjerte bliver jeg jo virkelig glad, når jeg ser en velklædt dansk revisortype i en rigtig god samtale med en somalisk kvinde med tørklæde. Og når manden får nogle frø af kvinden til en frugt, som han ikke før havde set.”

Haverne bringer folk sammen

Bellahøj var det første højhusbyggeri i Danmark tilbage i 1950’erne, og haverne er ét af flere tiltag, der skal øge fællesskabet blandt beboerne i de 1.200 lejemål.

“Fælleshaverne er ikke noget integrationsprojekt, men i virkeligheden er det jo lige præcis det, haverne gør. De bringer folk sammen,” siger Frank Bentin.

4H Fælleshaverne i Bellahøj har netop taget hul på deres anden sæson, hvor Frank Bentin og den øvrige arbejdsgruppe bag haverne har valgt at udvide haveområdet i den nordlige del af Bellahøj fra 15 til 19 højbede.

“Haverne ligger rigtig godt placeret i et indkranset område, hvor der også er en legeplads, og så har vi fået lavet grillområde. Det er et virkelig godt aktivitetssted, hvor man kan mødes,” fortæller Frank Bentin.

Folkene bag haverne havde på forhånd frygtet hærværk og tyveri fra højbedene. Men deres bekymringer er i dén grad blevet gjort til skamme.

“Vi har ikke haft én eneste episode, og det er jeg meget imponeret over. Børnene i området ser, at der er nogle rigtige mennesker, der passer haverne og er glade for dem, så det tror jeg har en rigtig positiv effekt. Det er gået over al forventning,” siger Frank Bentin.

30 sæt grønne fingre skød den nye sæson i gang

Søndag den 7. april var der arrangeret opstartsarrangement i haven, hvor nye haveejere og gengangere fra 2018 kunne mødes og begynde dyrkningen af højbedene.

“Vi var cirka 30 mennesker, og det var en virkelig hyggelig dag. Vi spiste morgenmad sammen, nogen plantede og andre udvekslede frø og spirer. Det var så hyggeligt,” siger Frank Bentin, hvis fingre kun lige er begyndt at blive grønne.

“Jeg har ingen forudsætninger for at stå i spidsen for en have. For mig er det det sociale, der er det vigtigste. Men jeg har da også selv et højbed, og lærte sidste år, at jeg ikke skal så frøene så tæt,” siger Frank Bentin.

Gamle dyder og bredt råvarekendskab giver børn et nyt syn på naturen i 4H Fælleshaven i Gistrup

I mere end 30 år er 66-årige Birthe Bang gået forrest, når der skulle sås, luges, høstes og ikke mindst hygges i 4H Fælleshaven på Gl. Gistrupvej syd for Aalborg. Birthe Bang driver haven syd for Aalborg efter gamle dyder, og hendes faglige viden inden for dyrkning af køkkenhaver er stor – noget, der smitter af på børnene, der besøger haven.

Med hjælp fra husbonden Frank har Birthe som frivillig leder af haven givet lokalområdets børn og familier gode oplevelser, et stærkt fællesskab og viden om at dyrke en køkkenhave.

”At se børnene være glade er lønnen i sig selv. Børn pakker ikke tingene ind, de siger det, som det er. Og det er rigtig sjovt at have med børn at gøre,” fortæller Birthe Bang, der i 4H-regi også har været underviser på madhold og har undervist i hobby-aktiviteter.

”Det sociale er meget vigtigt for mig, og det frivillige arbejde har jo givet nogle rigtig gode venskaber. Både med børn og deres forældre,” fortsætter hun.

4H giver nye muligheder for at udvikle haver

Haven i Gistrup bliver i 2019 en del af det landsdækkende projekt ”4H Fælleshaver – haver for alle”, som er støttet af Nordea-fonden og Friluftsrådet. Siden begyndelsen i 2015 er mere end 40 haver blevet en del af projektet, og inklusionen af haven i Gistrup giver Birthe Bang og resten af holdet nye muligheder for udvikling.

Første initiativ til nyt i haven er allerede taget. Haven i Gistrup har nemlig fået tildelt borde, bænke og et højt shelter, som bliver bygget på området ved siden af haverne. Det skal være samlingspunkt for børn og unge omkring haven og give bedre mulighed for socialt samvær.

”Det bliver godt at få nogle nye rammer omkring haven. Det trænger vi også til. Der kommer tit folk fra byen forbi og bruger området omkring haverne, så det er godt, at de nu får endnu bedre forhold,” siger Birthe Bang.

Birthe og hendes mand Frank er ikke innovative og fulde af skøre påfund. De gør det, der virker. Og så er de altid åbne over for forslag fra havens mange brugere.

”Sidste år var der én, der foreslog, om vi ikke skulle holde en madaften, og mandagen efter tog Frank grillen med ned i haven, og vi havde en rigtig hyggelig aften. Hvis nogen vil prøve at så nogle nye grøntsager eller lignende, så finder vi også ud af det,” fortæller Birthe Bang.

Det er sjovt – men ikke kun for sjov

Birthe er opvokset på en gård i Himmerland. Hendes forældre havde en stor flot køkkenhave, og Birthe er fra barnsben blevet oplært i at dyrke gode grøntsager. Nu giver hun viden og tommelfingerregler videre til børn og andre deltagere i fælleshaven.

Planer bliver lavet med stort engagement og præcision, og børnene bliver nøje instrueret i afstande mellem rækkerne. Frøenes sådybde og afstanden mellem dem bliver taget meget seriøst. Alt sammen så afgrøderne bliver så gode som overhovedet muligt.

For Birthe er det ikke nok, at børnene lærer, at et lille frø kan blive til en gulerod – det skal også blive til en flot og velsmagende gulerod.

En stor flot gulerod fra en køkkenhave er jo noget helt andet, end du kan finde i supermarkedet. Den smager helt anderledes. Jeg synes, det er vigtigt at lære børnene om vejen fra jord til køledisk. Og det er altid sjovt at se børnene, når de høster grøntsagerne. Det er jo også utroligt, at én kartoffel bliver til 10 kartofler nede i jorden,” siger Birthe Gistrup.

Fakta om 4H Fælleshaver

  • 4H er en organisation for børn og unge med interesse for natur, dyr, og mad
  • 4Hs mål er at skabe aktive, selvstændige og ansvarlige børn og unge
  • De 4 H’er står for hånd, hoved, hjerte og helbred
  • 4H tilbyder fællesskab gennem praktiske og kreative aktiviteter i fritiden
  • Der er cirka 50 4H Fælleshaver i Danmark
  • Find en have tæt på dig: Find have
  • 4H Fælleshaver er støttet af Nordea-fonden og Friluftsrådet
  • 4H Fælleshaver er en del af 4Hs aktivitetstilbud, der blandt andet også tæller Madskoler, pasning af dyr og friluftsliv. Der er 68 4H-klubber fordelt over hele Danmark
  • Haverne er offentligt tilgængelige og har åbent helt døgnet, året rundt.

Læs mere om 4H og deres arbejde  her

Læs flere nyheder fra Haver til Maver  her