Grundprincipper

Haver til Mavers mål er at skabe et læringsrum, hvor børn og unge styrker deres fortrolighed med og forståelse for madens vej fra jord til bord.

Indhold og pædagogik

Den kulinariske skolehave er et læringsrum for børn og unge. I den følgende beskrivelse skelnes der mellem “Aktiviteter” (førskolebørn og fritidsmålgruppen) og “Undervisningsforløb” (skoleelever).

Den kulinariske skolehave er et læringsrum, hvor alle både børn, elever, lærere og pædagoger skal have fingrene i jorden, grøntsager og maden! Børn og elever bliver engageret i undervisningsforløb og aktiviteter hvor de udfører praksisnære, meningsfulde og konkrete handlinger relateret til have, den havenære natur og madlavning. Meningsfuld, betyder at elever og børn skal opleve at undervisningen og aktiviteterne kan relateres til samfundet og deres eget liv.

Aktiviteterne for førskolebørn og fritidsmålgruppen er baseret på pædagogiske mål for udvikling af børnenes sanser, motorik og forståelse for naturens kredsløb og dyrkning og tilberedning af grøntsager.

Folkeskolens fælles faglige mål er inkorporeret i undervisningsforløbene i Haver Til Maver.

Undervisningsforløbene er lavet med inspiration fra målene for Global Competencies in the 21st Century:

 • Samarbejde
 • Kritisk tænkning og problemløsningsorienteret
 • Kreativitet og fantasi
 • Medborgerskab – samfundsforståelse
 • Kommunikation
 • Karakteropbygning

Pædagogiske mål for den kulinariske skolehave

 • Børnene bliver motiveret både fagligt og personligt i den kulinariske skolehave.
 • Børnene tager ejerskab i aktiviteterne, for haven, naturen og madlavningen.
 • Børnene har indflydelse på og er engageret i planlægning, udførelse og evaluering.
 • Børnene er i stand til at perspektivere aktiviteterne i haven til deres og det generelle samfunds almindelige hverdagspraksis.
 • Børnene arbejder sammen om de fleste aktiviteter.
 • Børnene kommunikerer om deres praksis, læring, planlægning og udførelse.
 • Børnene arbejder eksperimenterende i den kulinariske skolehave og evaluerer på deres eksperimenter.
 • Børnene evaluerer og reflekterer over deres erfaringer og oplevelser i skolehaven.