Grøn miljø- og klimapolitik giver børn i Furesø Kommune 60 skolehaver og undervisning i grøntsagsdyrkning

Grøn miljø- og klimapolitik giver børn i Furesø Kommune 60 skolehaver og undervisning i grøntsagsdyrkning

Grøn miljø- og klimapolitik giver børn i Furesø Kommune 60 skolehaver og undervisning i grøntsagsdyrkning 600 270 Haver til Maver

Alle børn i Furesø Kommune skal i løbet af deres skoletid lære om økologi og bæredygtighed i de nu 60 skolehaver anlagt over hele kommunen i samarbejde med Haver til Maver. Initiativet gør Furesø Kommune til en stærk foregangskommune for grøn fødevareomstilling i børnehøjde.

 De er spredt ud på skoler, daginstitutioner og fritidsordninger over hele Furesø Kommune. 60 spirende, økologiske skolehaver, hvis afgrøder bliver brugt til alt fra undervisning til den daglige skolemad og sensommerglade høstfester med elever og deres familier.

Siden 2014 har Furesø Kommune samarbejdet med foreningen Haver til Maver, som arbejder for at styrke børn og unges engagement i bæredygtighed, madkultur og sundhed. Et samarbejde, der understøtter kommunens grønne omstillingsplan, og som har resulteret i 60 skolehaver og en kommunal beslutning om, at alle elever i løbet af deres skoletid skal igennem mindst ét skolehaveforløb. Siden 2014 har tallet allerede passeret 3000 børn.

”Folkeskolen handler ikke kun om undervisning, men også om dannelse og personlig udvikling. Det er vigtigt for os, at eleverne lærer, hvordan de kan påvirke den verden, de lever i, også fra et bæredygtighedsperspektiv. I skolehaverne får de fysisk og håndgribelig bekræftelse på, at de med egne hænder kan skabe noget i verden,” siger Henrik Poulsen, der er formand i kommunens udvalg for skole og ungdomsuddannelser.

Udvalget har sammen med udvalget for natur, miljø og grøn omstilling været de primære politiske kræfter bag skolehaverne, hvis udgifter hører under sidstnævnte udvalgs budgetter.

”I udvalget for natur, miljø og grøn omstilling har vi ambitioner om at bringe den viden, eleverne får, i spil, så forældre og naboer også kan få inspiration til at dyrke deres have økologisk og bruge årstidens råvarer. De seneste år har elever og andre med tilknytning til skolehaverne også været en del af flere kommunale arrangementer, hvor de har fortalt borgere i kommunen om, hvordan man kan dyrke have uden gift og skabe steder, hvor nyttedyr kan overvintre,” fortæller Lene Munch-Petersen der er udvalgsformand for natur, miljø og grøn omstilling.

Kantinehaver høst billede med blomsterbaggerund

Fra grøn kommuneagenda til elevdrevne skolehavekantiner

Kommunens grønne dagsorden er ikke kun et økonomisk stærkt fundament under skolehaverne – det har også fået et stærkt samarbejde til at blomstre ned gennem kommunen. Furesø Kommunes skoler, daginstitutioner og fritidsordninger har i vid udstrækning fået frihed til selv at beslutte, hvordan de vil iplementere skolehaverne, og det har skabt stor diversitet mellem skoler, daginstitutioner og fritidsordninger.

Mens nogle klasser har egne højbede at passe lige ude foran klasseværelserne, besøger andre kommunens store, centrale skolehaver, hvor de kan lære om og høste grøntsager til for eksempel at servere i deres helt egen elevdrevne en-dags-kantine.

Haver til Maver har gennem forløbet bidraget med råd og vejledning, lige som de har stået bag omfattende efteruddannelse til 21 af kommunens lærere og pædagoger. Den stærke faglige påklædning til både at kunne undervise og lede skolehaverne har været en vigtig faktor for kommunen, der gerne vil give skolerne arbejdsro til selv at implementere skolehaverne.

”Havde vi trukket et rigidt koncept ned over hovedet på dem, havde vi aldrig fået de her resultater. Vi stoler på, at lærerne er klogere, end vi er – især når de har så meget faglighed med fra Haver til Maver. Deres bidrag har gjort arbejdet for at få skolehaverne ud i kommunen til en både nemmere og mere inspirerende opgave at løfte,” siger udvalgsformand Henrik Poulsen.

Furesø Kommune kan inspirere andre kommuner

Furesø Kommunes model for implementering af skolehaver har gjort dem til en stærk foregangskommune for grøn fødevareomstilling i børnehøjde.

”Langt de fleste børn vil gerne endnu mere ud i skolehaverne, og det siger både noget om, hvor gode vores skolehaver er, og hvor meget undervisningen taler til børnene. Den viden og faglighed, Haver til Maver har bidraget med, har været helt afgørende, for at det her kunne lykkes – lige fra den første have blev anlagt, til de 60 meget varierede, økologiske haver, vi har i dag, som alle er inspireret af Haver til Maver,” siger Stine Rahbek Pedersen, der er projektleder for grøn omstilling i Furesø Kommune.

Haver til Maver håber, at Furesø-modellen sammen med et stigende antal af succesfulde skolehavehistorier kan inspirere flere kommuner til at bevæge sig i samme retning.

“Det er fantastisk at se en så ambitiøs kommune som Furesø. De tager ejerskab og anerkender børns behov for jordforbindelse – og for en have. Kommunens arbejde bekræfter vores indtryk af, at flere kommuner tager skolehaver og bæredygtighed til sig, blandt andet som en del af arbejdet med FN’s verdensmål. Det ser vi gerne fortsætte, og vi står altid klar til at hjælpe kommuner med at etablere skolehaver som fagligt stærke klasselokaler under åben himmel,” påpeger Haver til Mavers leder, Susanne Leegaard.

Haver til Maver tilbyder alle kommuner gratis rådgivning omkring etablering, opstart og drift af en skolehave samt facilitering af møder i forhold til aftaleindgåelse.

Fakta om skolehaver i Furesø Kommune                                                                                                    

 • Få et nærmere kig på skolehaverne i Furesø Kommune i videoen her.
  Haver til Maver i Furesø Kommune startede i 2014 som led i kommunens grønne omstillingsplan
 • Der er i dag 60 skolehaver på skoler, daginstitutioner og fritidsordninger over hele Furesø Kommune – herunder et centralt undervisningstilbud i Stavnsholt, hvor skoleelever kan modtage undervisningsforløb i en skolehave.
 • Mere end 3000 elever har siden 2014 gennemgået et skolehaveforløb.
  Skolehaverne danner også rum for fritidsaktiviteter og har en bred brugergruppe.
 • Udgifter til skolehaverne hører under budgetterne i udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.
  Find mere fakta om skolehaverne i Furesø her og om Haver til Maver her.
 • Haver til Maver er blandt andet støttet af Nordea-fonden.
 • Læs også casen om Haver til Mavers succesfulde samarbejde med Odense Kommune her.

For mere information, kontakt da:

 • Marie Sainabou Jeng, pr og kommunikation, Haver til Maver mj@havertilmaver.dk | +45 2614 7260
 • Stine Rahbek Pedersen, projektleder for grøn omstilling, Furesø Kommune srp1@furesoe.dk | +45 7216 4142