Frederiksberg Skolehave starter til foråret – skal din skole være med?

Frederiksberg Skolehave starter til foråret – skal din skole være med?

Frederiksberg Skolehave starter til foråret – skal din skole være med? 600 270 Haver til Maver

På et areal i Frederiksberg Have anlægger Foreningen Haver til Maver i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen skolehaver og udekøkken til undervisningsbrug for Frederiksberg Kommunes skoler.

Frederiksberg Skolehave realiseres med støtte fra Frederiksberg Fonden. Slots- og Kulturstyrelsen står får den daglige drift af arealerne i slotshaven og lægger areal og faciliteter til for skolehaven.

Den kulinariske skolehave er ét af udeskolens og den åbne skoles faglokaler. Her vil eleverne gennemføre Haver til Mavers kulinariske grundforløb, der består af 8 hele skolehavedage fordelt fra maj til oktober. Undervisningen varetages af en kompetent haveformidler fra Haver til Maver, som formidler naturens mangfoldighed, grøntsagsdyrkning, sunde madvaner, madlavning, bæredygtighed og meget mere.

Undervisningsforløbet har fokus på meningsfuld læring, hvor eleverne gennem motiverende, praksisnær, fagligt kvalificeret og sansebaseret undervisning tilegner sig viden og praktisk forståelse inden for kredsløbet “fra jord til bord til jord” med udgangspunkt i dyrkning, tilberedning og kompostering af økologiske grøntsager. Undervisningen styrker endvidere elevernes sociale og personlige kompetencer.

MÅLGRUPPE

Undervisningen i skolehaven er udviklet på baggrund af folkeskolens fælles mål for mellemtrinnet, primært 4.-5. årgang.

TIDSPLAN 2019

Sæsonstart for skoler: maj

Sæsonafslutning: oktober

OPSTARTSMØDE

Før sæsonstart afholdes introduktionsmøde for alle medvirkende lærere. På dette møde gennemgås Haver til Mavers kulinariske grundforløb på 8 skolehavedage, Haver til Mavers grundprincipper, samt praktiske informationer og dialog om forløbet.

BESØG PÅ SKOLEN

Haver til Maver tilbyder at komme ud til klasserne på skolen, forud for sæsonstart i selve skolehaven. Her vil eleverne få viden om, hvad Haver til Maver er, de vil blive introduceret til “Den kulinariske skolehave”, og de vil få praktiske oplysninger om, hvordan en Haver til Maver-dag forløber. Denne introduktion giver elevernes forforståelse for undervisningen i skolehaven.

TILMELDING

Haver til Mavers skolehaveforløb tilbydes alle skoler i Frederiksberg Kommune. I år kører forløbet som pilotprojekt og der er derfor ingen egenbetaling for de deltagende skoler i 2019. Da der kun er få pladser i skolehaven, bliver pladserne givet efter først-til-mølle princippet. Tilmelding sker ved at udfylde formularen her.

 

Tilmeldingsfristen er d. 17. december 2018. Herefter får du en mail med information om, hvorvidt jeres skole har fået en plads.