Fire forskellige børnetyper spirer i skolehaven

Fire forskellige børnetyper spirer i skolehaven

Fire forskellige børnetyper spirer i skolehaven Haver til Maver

Skolehaven er et læringsrum hvor der er plads til udfoldelser, leg og læring. Men skolehaven giver også plads til helt nye sider af børnenefremgår det af cand.mag. i Anvendt Kulturanalyse med speciale i læring i skolehaver Julie Lindberg Herriks artikel. Overordnet fordeler børnene sig i fire forskellige grupper, når tavle og stol bliver udskiftet med hakkejern og skovl.

Kendskab til børnepersonaernes forskelligheder giver underviserne mulighed for at tilrettelægge undervisningen med blik for børnenes individuelle forudsætninger for læring, og dermed også mulighed for differentieret undervisning.

Børnepersona 1  (forkortet)
Skolehaven er en arena for leg og fysisk aktivitet
Denne gruppe har primært fokus på leg, når de er i skolehaven. Skolehaverne er en arena for social interaktion: for leg, spil, fysisk aktivitet og samvær med klassekammeraterne.

Børnepersona 2:  (forkortet)
Skolehaven forbindes med både leg og læring

Denne gruppe har primært fokus på en blanding af leg og havedyrkning i skolehaven. For børn i denne gruppe er skolehavens rum arena for både havearbejde og leg. Børnene i denne gruppe forbinder tiden i haven med en blanding af leg og læring og husker deres skolehavetid bestående af både undervisningselementer såvel som frikvartersbundne aktiviteter. 

Børnepersona 3:  (forkortet)
Skolehaven som ramme for læring

Denne gruppe har primært fokus på havedyrkning og de læringsfaglige elementer, når de er i skolehaven. Det er havedyrkning og forholdet til jorden i deres haver, der interesserer dem. Børnene i denne gruppe kender til fagspecifikke termer, der knytter sig til netop dette læringsrum.

Børnepersona 4:  (forkortet)
Naturen er en barriere eller en stor udfordring

Denne gruppe ser naturen i skolehaverne som en barriere eller væsentlig udfordring. Naturen er for denne gruppe ikke velkendt, og dens elementer kan være både skræmmende for dem, uinteressante eller synes direkte svære for dem at interagere med.

Læs hele artiklen her…