nav icon MENU search icon SØG
search icon
Projekter

Den Grønne Rygrad

Den Grønne RygradEt grønt curriculum for praksisnær undervisning og understøttende forløb som omdrejningspunkt for uddannelsen af fremtidens grønne generationer.

Programmet er et partnerskab mellem den grønne tænketank CONCITO’s Klimaambassade og foreningen Haver til Maver, støttet og finansieret af Novo Nordisk fonden.  Med den Den Grønne Rygrad ønsker vi at samle, strukturere og kvalificere vores mangeårige erfaringer med uddannelse samt identificere, kvalificere og invitere de mest relevante grønne undervisningsaktører med til at opfylde vores mål.

Den Grønne Rygrad skal understøtte børn og unges dannelse i bæredygtighed, og bidrage til at vi sikre at fremtidens generationer allerede fra grundskolen rustes til at begribe, mærke og opleve kloden. Den Grønne Rygrad vil kortlægge, kvalificerer og udbrede de bedste praksisnære undervisningsforløb for grundskolen, inden for temaerne Natur, Fødevarer og Sundhed samt Klima, Energi og Ressourcer.

Den Grønne Rygrad vil understøtte lærernes arbejde og kommunernes indsatser inden for STEM-fagene samt understøtte faglige sammenhænge og progression. Formålet er at fremme og understøtte den naturvidenskabelige formidling og gøre den relevant og inspirerende for elever gennem hele skoleforløbet.

I arbejdet med at dyrke, opleve, regne og være kreative skal vores børn og unge opdage hvordan biologi, kemi, geografi, fysik og matematik helt konkret hænger sammen med verden uden for klasselokalet, og hvor vigtige de naturvidenskabelige kompetencer er ift. at omstille vores samfund i en bæredygtig retning.

Målet er, at Den Grønne Rygrad bliver et naturligt omdrejningspunkt, et grønt curriculum, for praksisnær undervisning i STEM-fagene.

Den Grønne Rygrad løber over 5 år (2019 – 2023) og vil i perioden indgå strategiske samarbejder med 20 kommuner omkring, hvordan et grønt curriculum konkret kan aktiveres og implementeres i en skolevirkelighed.

Læs mere om Haver til Maver projekter: