Vejle er klar til at styrke undervisningen i klima og bæredygtighed

Vejle er klar til at styrke undervisningen i klima og bæredygtighed

Vejle er klar til at styrke undervisningen i klima og bæredygtighed 1700 2560 Haver til Maver
Vejle Kommune har sagt ja til at indgå i Den Grønne Rygrad, som skal fremme undervisning i klima og bæredygtighed samt bidrage til grøn dannelse af kommunens børn og unge.

Den Grønne Rygrad er et projektsamarbejde mellem den grønne tænketank CONCITOs Klimaambassade og Haver til Maver og har til formål at danne ramme for arbejdet med grøn dannelse i grundskolen.

Værktøjerne Vejle har manglet

Der foreligger mange Åben skoletilbud og eksterne undervisningsaktiviteter, som landets skoler allerede bruger. Men det kan være en udfordring for nogle skoler og lærere at danne sig et overblik over – og skabe sammenhæng mellem – Åben skole aktiviteter og den konkrete undervisning på skolen. Netop denne problematik er noget, Ulla Riisbjerg Thomsen, chef for Uddannelse & Læring i Vejle Kommune, mener Den Grønne Rygrad kan hjælpe med at løse:

“Som forvaltning er det vigtigt for os at understøtte skolerne bedst muligt i den opgave de står i med at sætte klima og bæredygtighed på dagsordenen – fx i relevante praksisnære, problemorienterede og elevinddragende læringsforløb.”

“Et overblik over hvad der er muligt ift. eksterne læringsmiljøer kan netop styrke løsningen af denne opgave og sætte fokus på samarbejdet med lokalsamfundet og de mange dygtige og erfarne aktører vi har i kommunen. Det vil vi få med vores egen Grønne Rygrad.”

Målet for Vejle Kommune er at få implementeret Den Grønne Rygrads værktøjer, så eleverne i kommunens 28 skoler får mulighed for at bruge både hænder og hoved med udgangspunkt i klima- og bæredygtighedsundervisningen. Dertil har kommunen også ambitioner om at styrke skole-virksomhedssamarbejdet gennem projektet:

“Sammen med Den Grønne Rygrad vil vi arbejde på i endnu højere grad at engagere eleverne i autentiske og motiverende miljøfaglige udfordringer – bl.a. gennem understøttelse af samarbejdet mellem skoler og lokale virksomheder med bæredygtige profiler.”, udtaler Ulla Riisbjerg Thomsen.

Understøtter kommunens fokus

Målet med projektet er at eleverne skal lære at forstå sammenhængen mellem de naturvidenskabelige fag og den omkringliggende verden uden for klasselokalet, samt hvorfor de naturvidenskabelige kompetencer er relevante i forhold til den grønne omstilling. Alt i alt er ambitionen med Den Grønne Rygrad at vække elevernes nysgerrighed og lysten til at lære mere om naturvidenskaben gennem hands on-undervisning, hvilket i høj grad taler ind i Vejles naturfagsstrategi ifølge Ulla Riisbjerg Thomsen:

Samarbejdet med Den Grønne Rygrad giver god mening i den udvikling, vi står i lige nu. Vi har et særligt fokus på klima og bæredygtighed, som især er blevet synligt i vores nye klimahandleplan for Børn & Unge, men som også er et bærende tema i vores kommunale naturfagsstrategi.”

“Mange børn og unge efterspørger grønne handlekompetencer, og det vil vi i Den Grønne Rygrad være med til at understøtte helt konkret ude på skolerne i tæt samarbejde med lærere og andre undervisningsaktører i Vejle. Vejle Kommune har store ambitioner for klima- og bæredygtighedsundervisningen, og vi ser glæder os til at være med til at sætte rammerne for, at endnu flere elever får mulighed for at opleve inspirerende og praksisnær klimaundervisning inden for naturfagene”, siger Synnøve Kjærland, Projektchef for CONCITOs Klimaambassaden.