Bierne dør

Bierne dør

Bierne dør Haver til Maver

Uden bier – ingen til at bestøve frugttræer, blomster og alle vores afgrøder. Derfor har massedøden blandt bier i USA og Europa over de seneste år  skabt stor bekymring, særligt fordi at man ikke har kunne klarlægge hvorfor bierne døde.

Nu viser undersøgelser imidlertid, at det skyldes Colony Collapse Disorder, en sygdom, der får hele bikolonier til at dø inden for meget kort tid. Ifølge en artikel i tidsskriftet Science, er det såkaldte ”harmløse” gifte der dræber bier. To forskellige forskergrupper fra henholdsvis britiske University og Stirling og franske INRA har slået fast, at kombinationen af f. eks insektgiften Imidacloprid og Thiamethoxam er skyld i, at bierne mister livet.

Per Kryger, der forsker i bekæmpelse af bi-sygdomme ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet fortæller:
– Begge forsøg er spændende og uhyggelige. Der har været en del snak om de her neonicotinoider i de seneste år. I Sydvesttyskland blev 11.000 bi-familier skadet af sådan en gift. Det viste, hvor farligt det her er. 

Brugen af neonicotinoider er meget udbredt i den vestlige verden, og rundt regnet bliver 95% af alle planter behandlet med neonicotinoider i USA.

Kilde: Videnskab.dk