Evaluering af BoGro

Evaluering af BoGro

Evaluering af BoGro Haver til Maver

Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har i år valgt at følge BoGro. Centeret sætter hvert år fokus på en række projekter og indsatser på det boligsociale område landet over, og i år er BoGro altså med på listen under overskriften ”Byhaver”.

CFBU har i en naboskabsundersøgelse fra 2015 dokumenteret, at naboskabet og trivslen i de udsatte boligområder er en stor udfordring.

”Vi vurderer, at BoGro er et interessant initiativ i forhold til netop disse problemstillinger. Nyttehaver, urban gardening osv. vinder i disse år stor udbredelse inden for det sociale arbejde og CFBU ønsker derfor at undersøge, om disse metoder også kan være virkningsfulde i forhold til at styrke sammenhængskraften og det gode naboskab i udsatte boligområder”, siger konsulent i CFBU, Søren Brink Larsen.

Center for Boligsocial Udvikling er et landsdækkende videnscenter for boligsociale helhesplaner, boligorganisationer, kommuner, ministerier og andre, som igangsætter eller driver boligsociale indsatser. Centeret rådgiver beslutningstagere og praktikere om virkningsfulde indsatser på baggrund af vidensindsamling og effektmålinger af de nuværende indsatser.

Læs mere om dette års undersøgelser fra CFBU

Læs CFBU’s rapport om naboskab i udsatte boligområder