10 gode råd om skolehaveopstart

10 gode råd om skolehaveopstart

10 gode råd om skolehaveopstart Haver til Maver

Vil du starte en skolehave, kan vejen synes lang og besværlig. Men fat mod – mange sten kan ryddes af vejen og gøre opgaven langt mere overkommelig. Her følger en række gode råd til opstartsfasen.

 

Der er mange aspekter at holde styr på, når du ønsker at skabe et nyt, udendørs faglokale til din skole. Opstart, drift, fundraising, foreningsstiftelse, jura og haveplan er blot nogle af de udfordringer, du kan støde på.

Daglig leder i Haver til Maver Malis Ravn og projekt- og partnerskabsansvarlig Daniel Hervik giver følgende 10 råd.

 • Involvér andre i etableringsprocessen. Jo flere I er, jo større ejerskab vil der opstå omkring skolehaveprojektet fremadrettet.
 • Kontakt andre skoler. Lav fælles netværks- og informationsmøder. Inddrag gerne forældrene.
 • Engager lokalsamfundet. Involver andre mulige interessenter. Overvej, hvem der ellers kan benytte sig af skolehaven? Hvem kan passe haven i sommerferien? Tænk på skolehaven som et rum, der ikke kun er til skolebrug.
 • Haver til Maver har et godt renommé. Brug det!
 • Aktualiser skolehaven. Skolehaven forgrener sig vidt, og derfor kan du med fordel drage andre sager og problematikker ind i formålet. Har kommunen eksempelvis et særligt fokus på sundhed eller på uddannelse af unge? Se og find sammenhænge med kommunens målsætninger og problemer.
 • Sigt opad i kommunen. Vær ikke bange for sigte højt. Enhver lokalpolitiker vil gerne se sig selv i lokalavisen indvie et nyt jordens bedste faglokale.
 • Søg fonde og legatmidler. Både nationale, men særligt lokale, eksempelvis Nordea-fondens lokalpuljer, lokale erhvervsudviklingsmidler eller lignende.
  NB vær opmærksom på, at visse legater først udbetales bagudrettet, når projektet er gennemført og er i første omgang egenfinansieret.
 • Skab opmærksomhed. Hold en fest for projektet, inviter forældre, politikere og medier. Generer midler til opstart og udgifter.

Sidst, men ikke mindst er der to yderligere råd til finansieringen.

 • Gå gerne ad utraditionelle veje også.
 • Vær fræk (og fornuftig) ved havelågen.

Se også gode råd her fra Haver til Maver, hvis du ønsker at så de første frø til en lokal skolehave.