nav icon MENU search icon SØG
search icon
Om Haver til Maver

Generalforsamling tirsdag d. 21. maj 2019

Fra bestyrelsen: Søren Ejlersen (SE), Thomas Harttung (TH), Hanne Dollerup (HD), Mette Heiberg
(MH), Louise Køster (LK).
Afbud fra bestyrelsen: Jette Winberg (JW), Thomas Færgeman (TF)
Fra sekretariatet deltog: Susanne Leegaard (SL), Line Pinstrup (LP), Daniel Hervik (DH)
Deltagende medlemmer: 4H ved Jytte Brokholm, Naturcenter Kildegården ved Nina Johanne Spaabæk.

Pkt. 01 – Valg af dirigent
LK modtog valget som referent.

Pkt. 02 – Valg af referent
DH modtog valget som dirigent.

Pkt. 03 – Formandens beretning
SE og SL orienterede om Haver til Mavers udvikling siden den ekstraordinære generalforsamling i
september 2018. Primære nedslag var:

Hovedindtrykket fra SE og SL er, at skolehavefeltet – efter nogle år præget af silo-tænkning – er på vej til at tænke partnerskab igen. Det er til alles gavn og virkelig noget, der kan mærkes.

Pkt. 04 – Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen, og overskuddet på 60.658 kr. overføres til
egenkapitalen.

Pkt. 05 – Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Pkt. 06 – Valg af revisor for 1 år
EY Danmark blev genvalgt som revisor.

Pkt. 09 – Eventuelt
Ingen punkter under eventuelt.

 

pdf ikon
Referat fra generalforsamling 21.05.2019 med underskrift (PDF)