Job / Praktik

Vi hører gerne fra dig

Kommunikationsmedarbejder søges

Der er tale om en tidsbegrænset stilling, der løber frem til udgangen af 2021.

Haver til Maver er et gastronomisk skolehaveprogram, der blev stiftet i 2006 som almennyttig forening, og er i dag et omfattende tilbud med skolehaver, udendørs madlavning og naturformidling. Siden 2014 har Haver til Maver været drivkraft bag genopblomstringen af skolehaver i Danmark, hvor foreningen har ledet udvikling, etablering og forankring i ca. 20 kommuner landet over.

Haver til Maver vil sikre alle børn en skolehave, som styrker deres evne til at tage vare på sig selv, hinanden og den planet, de bor på. Vi etablerer, driver, udvikler og forbinder skolehaver i samarbejde med landets kommuner og lokale grønne kræfter.

Om jobbet

Som kommunikationsmedarbejder bliver du primus motor for at etablere, varetage og videreudvikle Haver til Mavers kommunikations- og formidlingsopgaver med fokus på to indsatser:

1. Du indgår i projektorganisationen omkring ’Den Grønne Rygrad’ – Haver til Mavers samarbejde med CONCITOs Klimaambassade om at gøre landets inspirerende og praksisnære læringsforløb til en del af undervisningen i folkeskolen og klimadannelse af kommende generationer. Din opgave bliver at synliggøre sammenhæng mellem uddannelse og klimaplaner i- og sammen med landets kommuner – fx via historier i lokalaviser og indspark i fagmedier for skoleområdet. På tværs af projektet bliver du support for udbredelsen, synligheden og forankringen af Den Grønne Rygrad i landets kommuner.

2. Derudover indgår du i Haver til Mavers generelle kommunikationsarbejde, hvor du skaber skønt indhold til instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter og, ikke mindst, vores nyhedsbreve, og du sender det ud i verden på en gennemtænkt, tydelig og meningsfuld måde. Samtidig formår du at støtte og styrke udformningen af politiske oplæg, projektbeskrivelser og pressehistorier med alt fra korrektur til kildekritik. Alt sammen med udgangspunkt i, at Haver til Maver – som stemme – har mudder på skoene, uglet hår, rødbedesaft på skjorten og palmekål i tasken.

Om dig

  • Du er en do’er med det sproglige håndværk i orden.
  • Du forventes at kunne eksekvere selvstændigt – et slags kommunikationsanker i et hav af gartnere, biologer, landmænd, kokke og naturvejledere.
  • Du har min. 2 års erfaring med presse- og kommunikationsopgaver og går topstruktureret til arbejdet.
  • Du kan tænke kritisk og give modspil – det bliver alting bedre af!
  • Du har en naturlig, venskabelig og uformel omgang med andre mennesker, og du trives med at opsøge viden og data hos mange forskellige aktører.
  • Du har med fordel kendskab til klima og bæredygtighedsdagsordenen samt målgrupper relateret til undervisningssektoren (lærere, pædagoger, skoleledere, kommunalt ansatte og selvfølgelig, eleverne selv)
  • Du kan se dig selv tage et hovedspring ud i en tidsbegrænset stilling, du ikke ved hvor ender – hos en organisation, hvor ingen er for fine til gummistøvler og lugetjans, når der er brug for det.

Ansættelsesvilkår

Der er tale om en tidsbegrænset fuldtidsstilling, som løber frem til udgangen af 2021, men vi arbejder for, at stillingen evt. kan forlænges herefter. Arbejdsstedet er i København, og den rigtige kandidat vil kunne starte hurtigst muligt.

Kort ansøgning og CV sendes til job@havertilmaver.dk senest fredag d. 12. marts kl. 12. Spørgsmål til stillingen kan rettes til direktør Daniel Hervik på 40643757.

Haver til Maver ønsker at afspejle det samfund, vi er del af og den mangfoldige generation af børn, der hver dag kommer i skolehaverne. Hos os er dit engagement og dine kompetencer det vigtigste – ikke dit efternavn, køn eller din alder.