nav icon MENU search icon SØG
search icon
Fælleshaver

 Bogro(aflsuttet) IMG_3291

Haver til Maver har sammen med Områdesekretariatet Helsingør lavet BoGro – vores fælles bud på, hvordan hjemmet bliver mere grønt, spiseligt, sundt og utroligt for alle os, der bor i lejligheder. BoGro støttes med 6,7 mio kr. af Nordea-fonden og løber i perioden 2015-2017. Målet med projektet var

Projektet foregår på den måde, at vi udvikler og afprøver et koncept i et boligområde, samler op og retter til. Derefter afprøver vi det i et andet område og til sidst i et tredje. Målet er at vise, hvordan fælleshaver kan skabe engagerende og attraktive udemiljøer i boligområder. Den endelige guide bygger altså på erfaringer fra tre vidt forskellige områder, en række forskellige metoder og forsøg på udformning og etablering af de grønne arealer, udvikling af aktiviteter, effektmåling samt kommunikation.

I september 2016 afholdt BoGro det første inspirationsarrangement, og vi inviterer jævnligt til dialogmøder i vores tværfaglige fællesskab for have- og madbaseret by- og beboerudvikling. Målgruppen for arrangementerne er boligsociale medarbejdere, grønne iværksættere og ildsjæle, fondsrepræsentanter, beboerdemokrater, kommunefolk, projektmagere og forskere.

Baggrund for projektet

I mange almene boligområder ligger grønne arealer ubrugte hen. De øde græsarealer skaber unaturlige pauser og afstand mellem mennesker. Noget af det, der bliver brugt flest penge på er naboskabende og fællesskabende aktiviteter, fordi øget naboskab og fællesskab leder til øget tryghed, bedre integration, lavere fraflytning, sundhedsfremme, mv. Naboskabet i de udsatte boligområder er markant dårligere end på landsplan, og kun omkring 32% af beboerne i de udsatte boligområder vurderer samlet set naboskabet i deres boligområde positivt (CFBU: www.cfbu.dk). Samtidig er det gensidige kendskab og tilliden mellem beboerne markant svagere i udsatte boligområder end på landsplan.

Haver til Maver og Områdesekretariatet Helsingør har via projektet opnået gode erfaringer med den empowerment-proces, der har ledt til etablering af beboerdrevne fælleshaver. Der henvises til ekstern evaluering af projektet foretaget af Center for Boligsocial Udvikling samt af Gehl Architects og Social Action.

BoGro har vist sig at kunne rumme en mangfoldig blanding af områdets beboere inden for det samme projekt, hvor både folk med forskellig social og kulturel baggrund, har indgået i et fællesskab med hinanden, og hvor fællesskabet i visse tilfælde, også har kunnet favne psykisk sårbare beboere. 

 

Download BoGro-håndbogen

BoGro

For at få din gratis download af håndbogen: BoGro – en guide til beboerdrevne fællesskaber i almene boligområder, bedes du udfylde nedenstående formular med navn og e-mail. Du vil herefter modtage en e-mail med link til download af bogen.

Du vil samtidig blive tilmeldt Haver til Mavers nyhedsbrev, som til enhver tid kan afmeldes, hvis du ikke ønsker at høre nyt fra os.

DOWNLOAD DIN KOPI AF HÅNDBOGEN

* indicates required