nav icon MENU search icon SØG
search icon
Skolehaver

Skolehaven Blåvandshuk

700 m2 skolehave

Skolehaverne på Blåvandshuk Skole er etableret i et samarbejde mellem Skole og fritidsklub. Etableringen af haverne er støttet af Friluftrådet og Oksbøl By.

 

Blåvandshuk Skole har obligatorisk udeskole for alle elever i indskolingen. Undervisningen i skolehaverne på mellemtrinet er en naturlig forlængelse af udeskolen.

Elever fra 4. klasse dyrker køkkenhaven, og høster når de kommer i 5. klasse. Grøntsagerne tilberedes i vores udeområde over bål. Elever fra 5. klasse hjælper de nye 4. klasser i gang.
Der dyrkes økologisk og vi arbejder med kompostering.

Haverne bruges til undervisning i flere fag. Eleverne har stor indflydelse på planlægningen af indholdet i haverne og på tilberedningen af grøntsagerne.

Der holdes høstfest i august/september. I sommerferierne hjælper forældre, bedsteforældre og fritidsklubben med vanding og pasning af haverne.

Vi har plantet frugtbuske omkring haven.

Skolehaverne er åbne for alle, og vi har tit besøg af krondyr.

Skolehaven Blåvandshuk

Skolehaven Blåvandshuk

Skolehaven Blåvandshuk

Skolehaven Blåvandshuk

Skolehaven Blåvandshuk

Skolevænget 12, 6840 Oksbøl

+45 20216701