nav icon MENU search icon SØG
search icon
Skolehaver

Sæbygårdskolen i Nellemanns Have

2000 m2 skolehave

I 2016 startede Sæbygårdskolen køkkenhaveprojektet Haver til Maver.

Formålet med projektet er:

 • At eleverne tilegner sig viden om planters vækst og biologi gennem deres egne praktiske haveerfaringer.
 • At udvikle bæredygtig adfærd, viden om mad, sundhed og naturfaglig dannelse.
 • At inddrage et interessant lokalområde til et alternativt undervisningsrum.
 • At åbne skolen op for det omgivende samfund ved at samarbejde med beboere og lokale organisationer.
 • At gøre eleverne aktivt deltagende i lokalsamfundet og inddrage forskellige faggrupper fra erhvervslivet i undervisningen.

Baggrund

Sæbygårdskolen har fået tildelt et område på 2000m2 i Nellemans Have, hvor vi kan undervise, dyrke grøntsager og lave mad sammen med eleverne.

Nellemanns Have, er en lokal offentlig paradisæblehave i Sæby, nær Sæbygårdskolen, med tilhørende forening. Foreningen består af en flok pensionister, som passer og vedligeholder havens store samling af paradisæbletræer. Disse pensionister er gået med på ideen om at lave køkkenhave og set muligheden for et spændende samarbejde med skolen. Foreningen har samtidig også en interesse i at endnu flere borgere, ikke mindst yngre fra lokalområdet, benytter og engagerer sig i haven.

Sæbygårdskolen i Nellemanns HaveFra skolens side ser vi en mulighed for at inddrage et interessant lokalområde til et alternativt undervisningsrum, hvor eleverne lærer gennem praktiske aktiviteter. Det er tanken at eleverne skal lære ved at agere, opleve og tage ansvar for deres egne madvarer, områder og højbede.

Med projektet ønsker vi at inddrage elever og forældre i skolens hverdag og at opbygge et samarbejde med lokale institutioner og erhvervslivet i nærområdet. Vi vil tage eleverne ud af klasselokalet og ud i naturen og haverne for at arbejde konkret med dyrkning, bæredygtighed, økologi, sundhed, madlavning og samarbejde med fagfolk fra lokale virksomheder.

Sæbygårdskolen i Nellemanns HaveOrganisering

Hver elev får anvist et stykke jord, hvor de kan dyrke deres egne grøntsager. Der ud over er der fællesbede, som skal bruges til at dyrke de grøntsager, som skal bruges til madlavningen i køkkenhaven, da en vigtig del af undervisningen er, at eleverne lærer at bruge de grøntsager de dyrker.

Undervisningen i projektet skal bygges op over fire hovedområder

 • Haven
 • Udekøkkenet
 • Nyttedyr/skadedyr
 • Biavl (der er bistader i haven)

Sæbygårdskolen i Nellemanns Have

Til hvert område, skal der laves konkrete undervisningsforløb, som ligger fast fra skoleårets begyndelse. En lærer har det overordnede ansvar for koordinering, materialer og undervisningsforløb. Ud over undervisning i de naturvidenskabelige fag og madkundskab, vil faget håndværk og design og matematik blive inddraget.

Vi har etableret et samarbejde med den lokale resturantør Dennis Bøgh fra Frk. Madsen, som består i, at kokken kommer op i haven, i efteråret, sammen med sine to kokkeelever for at undervise eleverne i at lave mad på vores bålkomfurer. Han inddrager emnet jagt og på dagen, har han et rådyr med, som bliver parteret og kødet bliver tilberedt sammen med elevernes grøntsager.

Vi har valgt at placere køkkenhaverne i Nellemanns have, da det er en åben have, som ligger centralt i byen. Det vil derfor være muligt for elever, forældre, bedsteforældre og andre interesserede at komme i og benytte skolehaven uden for skoletiden

Vi kan allerede nu mærke stor interesse fra forældre og bedsteforældre, som cykler op i haven sammen med børnene i fritiden for at vande og luge.

Sæbygårdskolen i Nellemanns HaveSkolehaven, med tanke på ´Den åbne skole´

Den åbne skole, som er en del af skolereformen, indeholder visioner om:

 • at åbne sig over for det omgivende samfund og samarbejde med lokale organisationer
 • det omgivende samfund skal inddrages i skoledagen på en måde, der understøtter elevernes læring og trivsel
 • bidrage til variation i skoledagen
 • styrke den lokale sammenhængskraft

Visioner som passer godt til Sæbygårdskolens visioner for skolekøkkenhaveprojektet. Der ud over ønsker vi at give eleverne mulighed for læring på det personlige og det sociale plan, læring som er afgørende for deres livsduelighed.

Sæbygårdskolen i Nellemanns Have

Sæbygårdskolen i Nellemanns Have

Sæbygårdskolen i Nellemanns Have, Langtvedvej 25 i 9300 Sæby

+45 96898058