nav icon MENU search icon SØG
search icon
Skolehaver

Natursamarbejdet

Brabrand

Haver til Maver i Aarhus er forankret på Natursamarbejdet og er et tilbud til dagtilbud og skoler.
Haver til Maver har fokus på økologi, mad, have, sundhed og natur. Her tilbydes unikke oplevelser på det faglige og personlige plan.

Ved Brabrand Sø på Natursamarbejdet kan dagtilbud og skoler besøge Børn og Unges økologiske naturcenter.

Her tilbydes en bred vifte af aktiviteter i en fantastisk ramme som fremmer udvikling af både almen og naturfaglige dannelse.

Natursamarbejdet er behjælpelige med at skabe unikke oplevelser i og med naturen, og har  ideer til at sammensætte det faglige indhold i aktiviteter, tilbud og kurser indenfor både natur, energi og miljø.

 

Natursamarbejdet

Natursamarbejdet, Louisevej 100 i 8220 Brabrand

+45 41857443