nav icon MENU search icon SØG
search icon
Skolehaver

Hareskov Skole

Børn og ældre i skøn forening

Hareskov Skole har startet en Haver til Maver-skolehave i samarbejde med Omsorgscenter Bakkegården, et plejecenter for mennesker med demens, til gensidig glæde for både børn og ældre. Skolehaven ligger på Bakkegårdens areal.Hareskov Skole

I alt benytter 13 børn med særlige behov og udfordringer skolehaven. De primære brugere er en 0. klasse på 5 børn og herudover en 1. + 2. klasse med i alt 8 elever.

Der er etableret 10 høje plantekasser med mange forskellige afgrøder samt en bålplads. Bakkegården har et værksted, hvor der er vand og vask. Eleverne passer haven og Bakkegårdens beboere kommer ud og deltager, hvis de har lyst. De er generelt meget interesserede i eleverne, spørger ind til dem og er glade, når de kommer på besøg – både når de er i haven, men også når de leger på Bakkegårdens område og omkring dyrene. Børnene er trygge ved beboerne.

Hareskov SkoleOmsorgscenter Bakkegården og deres pædagogiske metode:

Bakkegården har 107 beboere, som er demente. Omsorgscentret bygger på Eden Alternative filosofien, som arbejder med at skabe rummelige og værdifulde væresteder for mennesker med særlige behov. Der findes i alt 17 registrerede Eden Alternative centre i DK. Der er særligt fokus på, at beboerne skal leve et liv med dyr, børn, planter/natur og “rigtig” livsførelse og gøremål. Haver til Maver skolehaven passer rigtig godt ind i denne tankegang.

Både skoleeleverne og beboerne på omsorgscentret har stor glæde af samarbejdet. Fx bor der en ældre kvinde på Omsorgscentret, som er tidligere pædagog. Når børnene kommer, deltager hun i sin egenskab som pædagog – og ikke som beboer eller dement.

Hareskov Skole

Hareskov Skole

Hareskov Skolehave, Taxvej 18 i 2880 Bagsværd

+45 24417008