nav icon MENU search icon SØG
search icon
Skolehaver

Furesø

Alle børn skal opleve en skolehave

Fra have  – til kantine – til mave

Børn i indskolingsklasser i Furesø Kommune har nu mulighed for at deltage i et Haver til Maver-forløb, hvor de over otte besøg i De Økologiske Skolehaver får mulighed for at dyrke grøntsager og arbejde i skolehavens udekøkken.

Undervisningen varetages af skolehavens undervisere, og i tæt samarbejde med klassernes lærere. Besøgende i skolehaven har nu også udmøntet sig i et samarbejde hvor skolens kantine aftager grøntsager fra skolehaverne.

“Stavnsholtskolen er den første skole, der gennemfører et kantinehave forløb i Danmark, og allerede nu må det siges at være en stor succes”

Stine Rahbek Pedersen, ambassadør koordinator i Furesø Kommune

Alle børn skal opleve en skolehave

Ambitionen er, at alle børn i Furesø kommune – enten i børnehave- eller skoletiden – skal prøve kræfter med et forløb i de Økologiske Skolehaver i Stavnsholt, fortalte borgmester Ole Bondo Christensen ved indvielse af skolehaverne i 2014.

 

 

 

 

 

 

Furesø

Furesø, Stavnsholtvej 171 i Farum

+45 72164374